אבא מאלזאס, אבא מירושלים: על מקורה ועיטוריה של צלחת לפסח

12/06/2019 - 16:00