שלום של אמיצים - בן חזון למציאות כנס אקדמי לציון 40 שנה להסכם השלום בין ישראל למצרים

28/03/2019 - 09:00 - 18:00