"הציונות הדתית והשואה – אז והיום"

25/03/2019 - 15:30 - 18:10