הכנס השנתי של בית הספר ללימודי יסוד ביהדות -הקול הנשי ביהדות

05/05/2019 - 13:30 - 19:30