סיפורת יהודית: היגוד, טקסט ומסורת

28/05/2019 - 09:00 - 16:50