החיים שאחרי 2 טקסטים עתיקים בעידן המודרני: היבטים של הפאראטקסט

30/04/2019 - 09:00 - 18:30