ערבות הדדית יהודית בשואה ולאחריה

20/05/2019 - 10:00 - 17:20