"מדור לדור": מסירת הנוסח והתפתחותו בספרות חז"ל

12/06/2019 - 09:30 - 18:00