הזמנה לכנס: ולשונו תדבר משפט

09/09/2019 - 09:30 - 17:30