קריאה לכתיבה: יום עיון לרגל פתיחת המגמה לכתיבה יוצרת

03/12/2019 - 09:40