קול קורא לתמיכה בפרסום ספרים בתחום חקר האישה ביהדות