הזמנה ליום העיון לקראת המגמה החדשה לספרות יהודית-רוסית.