כנס - אתיקה ויהדות בעת קורונה

20/04/2020 - 16:00 - 18:00

 

 
 
https://zoom. us/ j/ 5780582651