התחברות לעבודה מרחוק

https://vpn.biu.ac.il/

 

לעזרה בהתחברות מומלץ להפעיל את התוכנה מכאן