100 שנה להולדתו של יוסל בירשטיין - "ומאז רק סיפורים: סיפורים מן העיזבון"

05/01/2021 - 18:00 - 20:00