אשכול ייעודי לתואר שני בלימודי א"י וארכיאולוגיה

רוצה להמשיך ללמוד אבל לא מתאים לך תואר שני עכשיו?

חדש! אשכול ייעודי בלימודי א"י וארכאולוגיה. שנה אחת בלבד של קורסים מרתקים, סיורי שטח וחיי קמפוס.

 

תנאי קבלה:

ממוצע 76 בתואר ראשון. פתוח לכל התארים  

פתוח לכל בוגרי תואר ראשון

 

ניתן לבחור בשני נושאים:

- "בדרך לתעודת חופר"-  לימודי ארכאולוגיה 

- "דרך האתרים"  - אזורים ואתרים ממגוון נקודות מבט 

 

היקף הלימודים:

6 ש"ש (12 נ"ז) חלקם קורסי שטח

 

תעודה

המסיימים זכאים לתעודת  לימודי אשכול ייעודי לתואר שני 

אפשרות למתאימים להמשיך להשלמה לתואר שני ללא תיזה.

 

שכר-לימוד 

תעריף שמיעה חופשית 

 

לפרטים והרשמה 

המחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה 

03-5318350

Israel-Studies.Dept@biu.ac.il