מלגות לתואר שני עבור סטודנטים ממשיכים

מלגות עידוד לסטודנטים ממשיכים הפקולטה למדעי היהדות

הפקולטה למדעי היהדות מעניקה מלגות עידוד למועמדים אשר עומדים בקריטריונים הנדרשים המפורטים בתקנון זה.

 

שם המלגה:      

מלגת עידוד לסטודנטים ממשיכים של הפקולטה למדעי היהדות

 

סכום המלגה:

3,500 ₪

 

הקריטריונים:

סטודנט פעיל בשנה ג' ומעלה או בוגר הפקולטה אשר יירשם לתואר שני שנה א' לשנה"ל תשפ"ב בכל אחת ממחלקות הפקולטה המצוינות למטה* ויערוך תוכנית לימודים עד ליום הראשון של שנה"ל תשפ"ב, 10.10.21

יהיה זכאי למלגה ע"ס 3,500 ₪.

לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.  הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לאשר בקשות חריגות לאחר תאריך זה לפי שיקול ראש המנהל.

על הסטודנט להצהיר בכתב שלא קבל מלגה ממקור אחר או הודעה על מלגה עתידית לשנה א' ממקור אחר. 

מספר המלגות מוגבל, כל הקודם זוכה

 

מחלקות המשתתפות במבצע: 

תנ"ך

תלמוד ותושב"ע

מחשבת ישראל

החוג הרב תחומי במדעי היהדות

לשון עברית ולשונות שמיות (מלבד לימודי תעודה בעריכת לשון) 

ספרות עם ישראל

אמנות יהודית (מלבד טיפול באמצעות אמנויות) 

לימודי המזרח התיכון (מלבד תוכניות המיועדות לכוחות הביטחון)

תולדות ישראל ויהדות זמננו

* בכל המחלקות מלבד מסלול השלמת תיזה. 

 

מועד קבלת המלגה

שנה"ל תשפ"ב, במהלך סמ' א'

לתשומת ליבך,  על-פי הנחיות גזברות האוניברסיטה, המלגות מועברות ע"י המחלקה למדור שכר לימוד. מדור שכר לימוד מעביר את יתרת הזכות לטובת חשבון הבנק של הסטודנט רק לאחר ניכוי חובותיו של הסטודנט לאוניברסיטה. סטודנט שמפסיק את לימודיו במחלקה מכל סיבה שהיא, מלגתו תבוטל.

 

אופן הגשת הבקשה למלגה

יש להגיש את הבקשה בקישור: https://forms.gle/FH92rHZ9Y5jeQUDT7

לפרטים:

הדס גולדשטיין 

hadas.goldstein@biu.ac.il

077-3063229