כתיבה על כתיבה: מפגש ביו יוצרים, עורכים וחוקרים

16/11/2021 - 14:00 - 16:00

תוכנית הכנס