האם עץ הרימון נתן ריחו? על עץ הרימון של יעקב אורלנד והקשריו

03/01/2022 - 11:30 - 12:20

מפגש ראש חודש שבט של המחלקה לספרות עם ישראל - "ניקוי ראש"

בשל העלייה בתחלואה, הוחלט כי מפגש ראש חודש שבט של המחלקה לספרות עם ישראל שהיה מתוכנן להיות פרונטלי, יעבור לזום.

מצ"ב ההזמנה המעודכנת.

מזכירה כי המפגש יתקיים ביום שני, 3.1.2022, בשעה 11:30 (עד 12:15).

ניתן להתחבר לזום באמצעות הקישור בקובץ PDF המצורף.

הנה הקישור גם כאן: https://us02web.zoom.us/j/4019550840

 

נשמח בבואכם!