מאמר של ד"ר טובה גנזל ופרופ' אדם פרזיגר, עיתון 'מקור ראשון'

מאמר של ד"ר טובה גנזל ופרופ' אדם פרזיגר, עיתון 'מקור ראשון'