עם אליהו הנביא בדרך לגן עדן

עם אליהו הנביא בדרך לגן עדן
כתבה בהשתתפות פרופ' אהרן מאיר