יום פתוח: הכירו את המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו