מניטו: לקראת זהות עברית מהיסטוריה יהודית אל מדרש התולדות הישראלי

30/03/2022 - 18:30 - 31/03/2022 - 18:00

מניטו: לקראת זהות עברית מהיסטוריה יהודית אל מדרש התולדות הישראלי המחלקה לפילוסופיה יהודית הפקולטה למדעי היהדות כנס מתנאל בר אילן השלישי

בתמיכת קרן מתנאל

 יום רביעי, 22.3.30 30:18 שעון ישראל - הכנס יתקיים און ליין * במהלך הכנס יוקרנו קטעים מהסרט "מן הכתב אל הדיבור: רוחו של המורה- שיחות עם תלמידים ותלמידות"

מושב פתיחה יו"ר: ד"ר ציביה פרנק ויגודה פתיחה: פרופ' חנוך בן פזי, המחלקה לפילוסופיה יהודית

ברכות: ד"ר אמי בוגנים, קרן מתנאל ד"ר רוני קליין, Askénazi Léon Rav de pensée La juifs défis aux face Manitou contemporains. פרופ' רובריכטס ידידיה אדי Israël’d unité’l : universalité’l Vers חנה גאל סררו pensée la dans Histoire et Conjugalité Manitou d

יום חמישי, 22.3.31 אוניברסיטת בר אילן, בניין 405 המדרשה

09:30 ברכות

10:00 - 11:30 פוסט מודרנה ופוסט שואה בהגות מניטו יו"ר: ד"ר מרים פלדמן קיי פרו' אבינעם רוזנק - הפיתוי של האוניברסליזם ומושג הקדושה הילה פלדות- קו ושני עיגולים- הגותו של מניטו כהגות לאחר השואה בן לנדאו- מניטו והפוסט מודרניזם

12:00 - 13:30 התולדות- תעודת הזהות הלאומית יו"ר: פרופ' יעקב קולר פרופ' דוד בנון- עברי ממוצא יהודי? הדס חיה הלוי- מניטו וליוטר- התולדות כסיפור הגדול של עם ישראל ד"ר יוסף שרביט- מניטו ושיקוף העם היהודי בחברה הישראלית

14:30 - 16:00 המעשה החינוכי והגילוי המוסרי יו"ר: פרופ’ זהבית גרוס ד"ר חיים שרקי- איחוד המידות: הבריח התיכון בהגות מניטו. ירחם שמשוביץ- מניטו והאוניברסיטה זיו גורן- המשמעות המוסרית של רעיון הצמצום יאיר פארן- שלושה מעגלי מחוייבות - חינוך אוניברסלי במשנתו של מניטו

16:30 - 18:00 הסמלה והרמנויטיקה במשנת מניטו יו"ר: רחל פרבליטר ריבון קריג'ר - שבת הבורא. (ידבר בזום) ד"ר גבריאלה בן שמואל - חמש לשונות פרשניות של מניטו. ד"ר אורי ורדיגר- דעת טוב ורע (ידבר בזום) ידידיה ונגרובר- מרכבות חיצוניות – מרכבות פנימיות

18:00 הרצאת סיום יו"ר: פרופ' חנוך בן פזי ("מן הדיבור אל הכתב"- טקס הוקרה למפעל העלאת דברי מניטו אל הכתב) פרופ’ חביבה פדיה - מבניות בתיאולוגיה של מניטו