פרופ' יגאל לוין, ראש החוג הרב-תחומי למדעי היהדות, על אגרות הפסח העתיקות של קהילת יֵבּ במצרים