פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות ופרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה, התראיינו לתוכנית "גם כן תרבות" בכאן תרבות, על ספרם "חוקרים זוכרים"