הכנס השנתי של המחלקה לתנ''ך ע''ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר-אילן בנושא: ספרות הנבואה

25/05/2022 - 13:30

הכנס השנתי של המחלקה לתנ''ך ע''ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר-אילן בנושא:

ספרות הנבואה

אולם ע''ש משפחת קראון, בנין 206 המכון

לננוטכנולוגיה, קמפוס אוניברסיטת בר-אילן

יום רביעי | כ''ד באייר תשפ''ב | 25.5.2022