הכנס הבין-אוניברסיטאי הארבעים לחקר הפולקלור

17/05/2022 - 08:30 - 18:30

הכנס הבין-אוניברסיטאי הארבעים לחקר הפולקלור

יום שלישי, ט"ז באייר, 17 במאי 2022 בנין 410 חדר 3