ספרים

הספרים ממוקמים בספריה באזורים שונים לפי הקטגוריות הבאות:
        A - יהדות
        B - לשון עברית
        C - ספרות עברית
        D - תולדות עם ישראל
        E - ארץ ישראל
        T - תנ"ך
        ביציע נמצאים מספרי 000 - 999.

כל הספרים באולם וביציע אינם ניתנים להשאלה ומיועדים לעיון בלבד.