כתבי עת ועתונות

    חוברות שוטפות ביהדות, או בשפה העברית, עומדות בתצוגה באגף כתבי העת.
    חלק מכתבי העת הכרוכים ביהדות עומדים בכונניות מספר 4-8 באולם הקריאה, לפי סדר אלפביתי.
    שאר כתבי העת הכרוכים נמצאים במדף לכתבי עת, בקומת הביניים.
    כתבי עת שוטפים במדעי הרוח נמצאים ביציע.

   שבועונים וגיליונות של חודשים אחרונים נשמרים בארון מתחת למדרגות העולות ליציע,
    ושאר החומר בזיעור