כתבי עת ועתונות

    חוברות שוטפות ביהדות, או בשפה העברית, עומדות בתצוגה באגף כתבי העת.
    חלק מכתבי העת הכרוכים ביהדות עומדים בכונניות מספר 3-7 באולם הקריאה, לפי סדר אלפביתי.
    שאר כתבי העת הכרוכים נמצאים במדף לכתבי עת, בקומת הביניים.
    
   שבועונים וגיליונות של חודשים אחרונים נשמרים בארון מתחת למדרגות העולות ליציע,
    ושאר החומר בזיעור