אטלסים

הסימון במחשב הוא ATL
נמצאים בארון אטלסים  - ליד ארון עיתונים, בצד מזרח של הספריה