אטלסים

הסימון במחשב הוא ATL
נמצאים בארון אטלסים סמוך לכוננית 14, בצד הצפוני של אולם הקריאה.