אנציקלופדיות יהודיות וכלליות

הסימון במחשב הוא ENC
הספר מסומן ב IA ומספר סידורי.
נמצאות בכוננית מספר 2 מול הדלפק הראשי של הספרנים.