עבודות לתואר שני ושלישי של בר-אילן

הסימון במחשב הוא DIS
עבודות לתואר שני ושלישי בנושאי מדעי היהדות נמצאות בכוננית מספר 8 ליד המעלית.