זיעורים

ספרים
      הסימון במחשב הוא FIC - (מקרופיש=דפי זיעור) MIC - (מקרופילם=סרטי זיעור)
      ספרים בזיעור ממוקמים בארונות המקרופילם והמקרופיש ומסודרים על פי מספרי המיון.

 

כתבי עת ועתונים
      לגבי כתבי עת בזיעור מצויינת במחשב הערה מקרופילם או מקרופיש.
      מיקום מדויק ניתן לראות ברשימות כתבי העת בזיעור התלויות ליד ארונות הזיעור.