מילונים שימושיים

     
      הסימון במחשב MIL - עבור מילונים  
     הם נמצאים בכוננית מספר 2 מול דלפק הספרן.