מילונים שימושיים

ממוקמים בשני אזורים שונים באולם:
      סימון במחשב SHE - עבור מילונים דו לשוניים שימושיים (עברית-אנגלית וכדומה).
      מצויים בארון מתחת למדרגות העולות ליציע.

      הסימון במחשב MIL - עבור מילונים נוספים.
      נמצאים בכוננית מספר 2 מול דלפק הספרן.