האוסף

באולם הקריאה מצוי אוסף בסיסי בתחומים השונים של מדעי היהדות:

תנ"ך, תלמוד ותושב"ע,תולדות עם ישראל וארץ ישראל, לשון עברית, מחשבת ישראל

ותחומים גובלים (אשורולוגיה, דתות וכיו"ב),

וכן ספרי עזר כלליים כגון אטלסים,אנציקלופדיות, יעץ כללי, מילונים ומפות.

ביציע שמעל אולם הקריאה מצויים אוספים במדעי הרוח: ארכיאולוגיה, קלאסיקה ואמנות.

מפות להתמצאות באולם הקריאה והיציע תלויות על יד מסופי אולם הקריאה,

ומצויות גם בדלפק ההדרכה