זמני תפילה בספריה


זמנית אין תפילות בבנין הספריה

התפילות נערכות בבנין הספריה המרכזית
בקומת הביניים ליד ספריית יידיש

מנחה
16:15 - שעון חורף
18.00 - שעון קיץ

ערבית
זמני תפילת ערבית משתנים מעת לעת,
פרטים על לוח המודעות