משנה, תוספתא ומדרשי הלכה

      משנה  סנונית

      משנה ויקיטקסט

      תוספתא  סנונית

      תוספתא  ויקיטקסט

      מכילתא "דעת"

      ספרא  "דעת"

      ספרי   "דעת"

      תוספתא  "על אתר"

      תוספתא כפשוטה "על אתר".

      מקבילות בתוספתא "על אתר"