ספרים חדשים 2018ספרים חדשים   

2018

 

ינואר

‫ ונגרובר, ידידיה
ר’ שם טוב גפן : פרקי חיים, איגרות ומאמרים

ערכו: ר’ יצחק בן אריה יוסף דוב, המכונה דר’ זליגמן בער
סדר עבודת ישראל : דפוס רעדעלהיים : כולל סליחות, יוצרות, זולות, וקרובות : מנהג אשכנז ופולין

שיפמן, אסף
הסחלבים בישראל : המדריך המלא

ליפשיץ, אורי
אורי ליפשיץ: בשר ודם

‫ קוק, אברהם יצחק
מציאות קטן : פנקס ביכורים

לינר, מרדכי יוסף בן יעקב
מי השלוח

קופלר, אלעד
עונג ואימה

לובוצקי, ירדנה
בין קודש למכחול : פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע..

עורך: שאול רגב
יהודי איראן : הנהגה, חברה ותרבות

ליקט וערך: מתי זאב
פירוש הכתובים : ... ספר דברי הימים א-ב / לרבינו יצחק אברבנאל

אהרן בן יעקב, הכהן, מלוניל
ארחות חיים

אוצרת: רותי אופק
מולי בן ששון - ספרים מלאים חדרים

עורכות: טל דקל, אפרת ירדאי, אסתי עלמו וקסלר, שולה קשת (קשי).
הנזיר והאריה : אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל

Thomas Römer, Bertrand Dufour, Fabian Pfitzmann, Christoph Uehlinger (eds.).
Entre dieux et hommes

edited by Mohammad Gharipour
Synagogues in the Islamic world : architecture, design, and identity
 

פברואר

ונונו, שמעון
אינציקלופדיה לחכמי איטליה : תולדות חייהם, משנתם וחיבוריהם של רבני איטליה... לדורותיהם

‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
ערכי תורת הגר"א : ובו מסודרים, לפי נושאים, אלפי לקוטים... בנגלה ובנסתר

‫ הופמן, ירמי
אפוריה - ארכיטקטורה של עצמאות : הסגנון הברוטליסטי של תל-אביב-יפו, 1977-1948

אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמן
סבא ונכד : מאיר רוזין, עודד פיינגרש : מסורת משפחתית של אמנות

חרלפ, רענן
דבר אל העץ

בעריכת: מאיר בר-אשר ומאיר חטינה
האסלאם : היסטוריה, דת, תרבות

‫ פנטליאט, בנימין
הקהילה האשכנזית בטבריה : על פי פנקסי החברא קדישא ומפקדי אוכלוסין : תרל"ט-תשט"ו

כשר, חנה
עליון על כל הגויים : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר

שלום, גרשם
תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1940-1939

מנדלקורן, נורית
יחסם של חז"ל לשאול המלך

‫ אורגד, צבי
אליעזר-זוסמן : מלאכתו של צייר בתי כנסת במאה ה-18

עורכת: לאה צבעוני.
עורי שפת עבר : אלפיים שנות שירה על השפה העברית : שירים, פואמות, פזמונים, שירי ילדים

מחמוד, אחמד
מורשת מוסתרת : מדריך לבית הקברות ממילא בירושלים

אופנהימר, יהודית
כיכר ציון - פרשנות של מקום

Cohen, Preston Scott
Lightfall : genealogy of a museum : Herta and Paul Amir Building, Tel Aviv Museum of Art
 

compiled by Ruzan Poghosyan
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Matenadaran
 

 

מרץ

‫ אבישור, יצחק ‫
ראשית ישראל באור הברכות לשבטים והשירה הקדומה עד לימי דוד

‫ וילפנד בן-שלום, יעל
גלגל הוא והוא עובר על הכל : עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ ישראל

‫ בן לוריא, שלמה בן יחיאל,
ים של שלמה

‫ ‫ בן ששון, חוי,
גטו ורשה - הסוף : אפריל 1942 - יוני 1943

‫ שרמיסטר, דספינה
מילון עברי-יווני, יווני-עברי

‫ אוצרת התערוכה: סיגל הררי זונדר
קפריסין, אמנות החיים : מחנות המעצר, 1949-1946

טללי ורדים : עיונים במקרא, בתפילה ובמנהג

‫ מבואות, הערות וביאורים וליקוטים, מאת הרב מרדכי שאול גודמן
דניאל : עם פירושי אבן עזרא: הפירוש הארוך והפירוש הקצר

‫ שניאור זלמן בן ברוך
לקוטי אמרים : מהדורא קמא (מכת"י)

‫ עם הערות, תיקונים וביאורים, מהרב שלמה באבער
פסיקתא דרב כהנא : ... מוגהת... ומפוסקת, בתוספת כל מראי המקומות, בהדגשת הפסוקים ופתיחת ראשי התבות

‫ וסרשטין, ברנרד
על הסף : יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה

‫ שמואל בן יעקב, מגבס
אגרת המופת : בכשרות בעלי החיים

Yaniv, Bracha
The carved wooden Torah arks of Eastern Europe
 

Deutsch, Robert
Jewish coinage : during the First Revolt against Rome, 66-73 CE
 

Magistrini, Ivan
I popoli dell’arca
 

 

אפריל

‫ ‫ בונפיס, פליקס
ארץ ישראל בצילומיו של פליקס בונפיס 1878-1867 : גדול צלמי ארץ ישראל במאה התשע-עשרה

‫ קוק, אברהם יצחק
אגרות הראיה

‫ כתובים מקראות גדולות : כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות, באותיות מאירות עינים, עם ניקוד מלא

Lipschitz, Oded
What are the stones whispering? : Ramat Rahel : 3000 years of forgotten history

Beaulieu, Paul-Alain
A history of Babylon, 2200 BC-AD 75
 

 

מאי

‫ דויטש-אביבי, דורית
הילד בחברה היהודית בארץ-ישראל ובבבל, 400-70 לספירה

עורכים: טובה רוזן, נילי אריה-ספיר, צפי זבה-אלרן, דודו רוטמן
אסיף ליסיף : מחקרים בפלוקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף

עורכים: יורם ארדר, אלינער ברקת, מאירה פוליאק
יד משה : מחקרים בתולדות היהודים בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל

עורכים: אפרים קנרפוגל ודב שוורץ
מנהיגות רוחנית בדור תהפוכות : דמותו וכתביו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק

רפל, יואל
התפילה לשלום המדינה : מבחר תפילות מאוסף הד"ר יואל רפל ואוצרות הספרייה המרכזית

‫ שאול, יובל
יובל שאול : אלימות וחמלה

ציגלר, ראובן
עוז וענווה : הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ’יק

אוצרת התערוכה: ורדי כהנא
עדות מקומית 17 : 20.1.2018 - 7.12.2017

ברטל, רות,
ותהי-לו לאשה, ויאהבה : (בראשית כד, 67) : האמהות והאבות בראי האמנות המערבית

אביבי, יוסף
קבלת הראי"ה : על פי: פנקס טו, פנקס טז, מכתב גלוי ב, פנקס ראשון ליפו, אדר היקר, עקבי הצאן, טללי אורות, למהלך האידיאות בישראל, שמונה קבצים, אורות הקודש, אורות, אורות התורה, אורות התשובה, אגרות הראיה וחיבורים נוספים

גלמן, אוריאל
השבילים היוצאים מלובלין : צמיחתה של החסידות בפולין

עורך ראשי: הרב מרדכי ליב הלוי קצנלנבוגן.
ספר איוב : עם פירוש הרמב"ן, לרבנו משה בן נחמן, על פי כתבי-יד

‫ איסרלש, משה בן ישראל
שאלות ותשובות הרמ"א

מירסקי, חננאל
תורת הלשון של מנחם בן סרוק

‫ שפיגל, יעקב שמואל
עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר

על ידי הרב מרדכי ברויאר ; עם תרגום מוגה, ע"י הרב פנחס קורח
תהלים : על פי המסורה של כתר ארם צובה ועל פי הנוסח של כתבי-יד הקרובים לו

‫ ריך, איתן
‫ קידוש השם : מעקידת יצחק לעקידת אשכנז

בן יעקב, יוחנן
השומר הדתי : תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין, תר"פ-תרצ"ט, 1939-1920

אביר, עירית
וגראז’ יודאיקה

אלחיני, צבי
שמעון פובזנר, אדריכל

אשקר, אניסה
אניסה אשקר: זהב שחור

סהר, חנה
חנה סהר: חשופים

edited by Oded Lipschits and Aren M. Maeir
The Shephelah during the Iron Age : recent Archaeological Studies
 

edited by Irvin Unga
Arthur Szyk : soldier in art
 

 

יוני

העורך: מאיר גבריאל מימון
אוצר מפרשי רש"י : מגילת אסתר

אלטמן, אמנון
בריתות מדיניות במזרח הקדום

סבתו, מרדכי
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי : מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות : כרך א, ב

מלמד, אליעזר
פניני הלכה : כשרות... : ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה, למנהגי כל העדות, בתוספת הקדמות בענייני אמונה ומחשבה

פיש, נחמן יעקב יוסף
כבוד שמו : לקט מאמרי ומדרשי חז"ל וספרים קדושים בגודל הזהירות והחשיבות והכוונה בהשמות הקדושים, ועוד שאר ענייני חיזוק בעבודת ויראת השם... בענייני מדות טובות ואהבת ישראל

‫ יעקבסון, יורם
אמת, אמונה וקדושה : אסופת מאמרים בקבלה ובחסידות

יוסף יוזפא בן משה קושמן
נוהג כצאן יוסף : פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה

‫ מלאכי, אריאל
שכלתנות ופילוסופיה במחשבת ריה"ל : בין לוגיקה, אפיסטמולוגיה והתגלות בספר הכוזרי

עורכים: אבי אלקיים, עודד מימון
מהי תודעה : מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה

אסוד, יהודה
שו"ת מהרי"א : הנקרא גם כן תשובות יהודה יעלה : חלק אבן העזר - חושן משפט...

Jacobson, Yoram
From Lurianic Kabbalah to Hasidism
 

Garsiel, Moshe
The Book of Samuel : studies in history, historigraphy, theology and poetics combined

Kravtsov, Sergey R
Synagogues in Ukraine Volhynia
 

Macaulay-Lewis, Elizabeth
Bayt Farhi and the Sephardic palaces of Ottoman Damascus in the late 18th and 19th centuries
 

 

יולי

ספורנו, עובדיה בן יעקב
פירוש הספורנו לתורה

משעל, נסים
ישראל 70 : להיות ישראלי

רן בן-חי, מוריה
האישי, הנשי והציבורי : דיוקנה של פרופ’ אליס שלוי ומפעליה כבבואה לתמורות במעמד האשה בחברה הישראלית

פונד, יוסף בן חיים
גן ספרים : בספרייה של חובב ספרים

‫ נאור, מרדכי
ארץ אהבתי : על אתרים ואנשים

‫ ויסטוך, יהושע
רועה עדרו : מנהיגות וניהול בתקופת המשנה ובראשית ימי התלמוד

יוסף רוט-רותם
פירוש למגילת רות

גילה וכמן
מגילת רות : פירוש ישראלי חדש : הדי מגילת רות בארון הספרים היהודי לדורותיו

לוריא, איליה
מלחמות ליובאוויץ’ : חסידות חב"ד ברוסיה הצארית

אדרי, שלום
חינוך מתבגרים ובעיות משמעת בארץ-ישראל בצל המרד הגדול ומרד בר-כוכבא : היבטים היסטוריים

געתון, נמרוד מרדכי
תמורות כלכליות וחברתיות בתפוצה היהודית-ספרדית מערבית במרחב האטלנטי בראשית העידן המודרני: המקרה של קהילת באיונה, 1790-1723

רן, ירון
‫ "במשעולי ערב" - תהליך עלייתו של אליהו ששון לדמות מפתח בנושא הערבים בתנועה הציונית בשנים 1939-1916

עמרני, חגית
הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס בראי פנקס הכתובות של הקהילה במאות הי"ח והי"ט

אוצרת אחראית: דפנה לפידות
‫ תעמולה וחזון : אמנות סובייטית וישראלית 1930-1955

פלאי, משה
שער להשכלה : מפתח מוער להמאסף, כתב העת העברי הראשון (תקמ"ד-תקע"א)

קופסקי, אריה
האמונה הנוצרית הקדומה : אתגרים, תמורות, פולמוסים

הלל, משה בן יעקב
אהל רא"ם : רשימת כתבי-היד באוצר הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר, האדמו"ר מגור

עורך: זאב לוין
מרכז אסיה: בוכרה ואפגניסטן

יוזמה ועריכה: אורי קוריזר ויאיר הראל
מאה ואחד פיוטים : לכל עת, לשבת, למעגל החיים, למעגל השנה

בעריכת: אלי שילר
ירושלים באלבום נדיר של הפרנציסקנים (1898) : סדרת פרסומים חדשה של אריאל במלאות 50 שנה לשחרור ירושלים (2017-1967)

שילר, אלי
ירושלים הבלתי ידועה

ערכו רונית גדיש וברק דן
החלטות האקדמיה : כתיב, פיסוק ותעתיק

ברודצקי-תמרי, אילה
התשוקה לאדמה : חדרה - מכפר לעיר 1952-1891

עריכה: קבוצת סלה-מנקה (לאה מאואס, דיאגו רוטמן).
המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי

‫ דר, שמעון
שלאלה - עיר כרמל הקדומה

מיכלסון, מנחם
רואים את הקולות : ספר המאה של בית חינוך עיוורים, ירושלים

אוצרת: ויויאן אוריה ; תרגום מגרמנית: אלי פורמן
הבזקי זיכרון : צילום בתקופת השואה

‫ ארקין, יגאל
מזומן בזמן : סיפורה של מדינה : 70 שנות מטבע בישראל

סולוביצ’יק, חיים
חדושי רבנו חיים הלוי : חדושים ובאורים על הרמב"ם

‫ אדומי, עמרי
קרבות מלחמת העצמאות : מפות ומבצעים : תש"ח-תש"ט - 1949-1947

לנגה, יואל יהודה
חידוש הסנהדרין, בית המקדש והקורבנות בהגות הציונית הדתית מראשיתה ועד ימי הקמת המדינה

 

Jaffé, Dan
Les identités en formation : rabbis, hérésies, premiers chrétiens
 

Paz, Aviram
Exodus from Egypt in days of yore, in recent times : a selection of rare Passover haggadahs from the 1940s, which are part of the author’s collection
 

Stern, David
The Jewish Bible : a material history
 

edited by Oded Lipschits, Yuval Gadot, and Matthew J. Adams
Rethinking Israel : studies in the history and archaeology of ancient Israel in honor of Israel Finkelstein
 

Mamzerim : labeled and erased  

 

אוגוסט

‫ אמתי, פנחס
עקרבים, עכבישים וקרוביהם בישראל : כל מה שרציתם לדעת על עקרבים, עכבישים וקרוביהם : לצעירים ולמבוגרים

‫ רקנטי, דינה
קרוב

חורב, שי
החיפאים : אישים ודמויות בחיפה : לקסיקון

אוצרת התערוכה: בתיה דונר
המפה : לקרוא בין הקווים

שפירא, נעמי
גשר מנייר : מגזרות נייר

קלפיש, לילין
ציורים ורישומים

אוצרים: פרופ’ חיים מאור והסטודנטיות בקורס אוצרות אייזן חגית [ו-25 אחרים]
הכול נשאר במשפחה : מורשת משפחתית באמנות הישראלית

המערכת: מנחם כהנא, ורד נעם, מנחם קיסטר, דוד רוזנטל.
ספרות חז"ל הארץ-ישראלית : מבואות ומחקרים...

‫ ויסברג, אליקים,
‫ הארמית הבבלית ומסורת הטקסט של התלמוד

שורץ, דב בן צבי יונה
מאחדות לריבוי : סיפורה של התודעה הציונית הדתית

אוצרים אורחים: שירת-מרים (מימי) שמיר, עידו נוי
ח’מסה ח’מסה ח’מסה : גלגולו של מוטיב באמנות ישראלית עכשווית

‫ דרשן, גיא
אחר המבול : סיפורי מוצא במקרא ובאגן הים התיכון המזרחי

‫ בר-אשר, שלום
הנהגה וחברה : סוגיות בתולדות ההנהגה והחברה היהודיות במרוקו בזמן החדש

‫ עסיס, אליהו,
אבק על זהות : העימותים בין יעקב ועשו, ישראל ואדום

גיטלין, סמיון
דפי תולדותיהם של יהודי אסיה התיכונה במסמכים 1940-1860

אלדר, אילן
תולדות הלשון העברית : בהיבט חברתי ולשוני ובהתפלגות גיאוגרפית

נבו, יהושפט
הפיוט לאור המדרש : עיון במקורות המדרשיים של פיוטי הסליחות וימים נוראים, נוסח אשכנז

אלדר, אילן
תורת טעמי המקרא של ספר "הוריית הקורא" : לפי קריאת ארץ-ישראל במאה הי"א

Cohen, Adam S
Signs and wonders : 100 Haggada masterpieces
 

edited by Adam J. Silverstein and Guy G. Stroumsa
The Oxford handbook of Abrahamic religions
 

Horowitz, Wayne
Cuneiform in Canaan : the next generation
 

 

ספטמבר

‫ דביר, בתיה
מדריך למסייר בווארשה

‫ דביר, בתיה
המדריך למסייר : ביאליסטוק, פלוצק, טורון, פוזנן

בעריכת שטפן שורש יחד עם אוולין בורקרדט ורמונה פנדריך
התורה לפי נוסח השומרונים : מהדורה ביקורתית מקיפה

עורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ
נביאים וכתובים : מקראות גדולות... עז-והדר

מבאר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי
‫ מורה הנבוכים : מהדורה חדשה מונגשת של ספרו ההגותי של הרמב"ם : תרגום בהיר, ביאור קצר ועדכני, הרחבות ועיונים

גליק, שמואל
תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר

edited by Shawn Zelig Aster, Avraham Faust
The southern Levant under Assyrian domination
 

 

אוקטובר

אבוהב, יצחק
מנורת המאור : המתורגם

‫ טובי, יוסף יובל
יהדות תימן בצל האסלאם מראשיתו ועד ימינו

‫ ג’יניאו, עליזה
ספרד אשר הייתה בירושלים

עורכים: רונית עיר-שי, דב שוורץ
רוח חדשה בארמון התורה : ספר יובל לכבוד פרופ’ תמר רוס עם הגיעה לגבורות

‫ ברזיס, דוד
חז"ל והשיח הסמוי עם הנצרות

בן חיים, אבישי
מרן הרב עובדיה יוסף : מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה

העורכים: אליעזר גולדשמידט, משה בר-יוסף
האתרוג : מסורת, מחקר ומעשה : עשרים מאמרים מדעיים, הלכתיים והיסטוריים במכלול נושאי האתרוג, בתוספת מונחון, קובץ שו"ת ואלבום זנים

כהן, שאר ישוב בן דוד
אור ישראל וקדושו : קובץ מאמרים על... הראי"ה קוק

אסיג, מרדכי,
יהודי נמל: התפתחותם החברתית והכלכלית של יהודי תיטואן, 1912-1859

 

נובמבר

אוצרת: אנריאטה אליעזר ברונר
לחיי העם הזה! : חגיגת ישראליאנה בזכוכית

גלית חמי, סופי שולמן
להמציא כל בוקר מחדש : סיפורה של החדשנות הישראלית

לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; עם ביאורים והערות, ציונים ומקורות, מאת הרב אביאל סליי, הרב מרדכי רבינוביץ, הרב בן ציון ברקוביץ
חידושי הר"י מלוניל : מסכת כתובות : על פי כת"י גינזבורג, כת"י ניו יורק וכת"י פירקוביץ

שיעורי רבנו דוד כהן - הרב הנזיר מכתי"ק ; עורך ראשי: הרב הראל כהן... עורך סדרים א-ב: הרב יאיר פרנק.
חוג הראי"ה : על ספר אורות הקודש... [מאת] הראי"ה קוק

ארנון, נעם,
עיר האבות והבנים - ספר היובל : תשכ"ז-תשע"ז : 50 שנה לחידוש ההתיישבות היהודית

‫ דורות, רות
היד באומנות

אלעזר בן יהודה, מגרמיזה
ספרי רבינו בעל הרוקח : ספרי סודי רזיי... ; ספר השם :יו"ל לראשונה מכת"י ; פירוש ספר יצירה ; ספר חכמת הנפש ; ספר שער הסוד והיחוד והאמונה ; ספר סודי רזי סמוכים / [ר’ אלעזר בן יהודה מגרמיזה]

‫ פונד, יוסף בן חייםי
‫ פרולטרים דתיים התאחדו! : פועלי אגודת ישראל - אידיאולוגיה ומדיניות

זק, ברכה
כרם היה לשלמה : הא-ל, התורה וישראל בכתבי ר’ שלמה הלוי אלקבץ

משה בן מימון
הקדמות ואיגרות

‫ קהן, משה
השפה העברית בראי חכמת ההיגיון : משנתו הלוגית-הפילוסופית-הבלשנית של רבי יוסף כספי

‫ מלכה, אסתר
פרקים בסוד החלום בספר הזוהר

בינדמן, יוסף חנינא
מפתחות לתלמוד : מדריך ללמידה עצמאית בגמרא, למורה ולתלמיד

‫ מרוז, רונית
הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי : דיון ביסודותיו הטקסטואליים של הזוהר

אברבנאל, יצחק בן יהודה
ישועות משיחו : הוויכוחים עם האסכולה הנוצרית המשיחית

ליפשיץ, עודד
עידן האימפריות : היסטוריה ומנהל ביהודה לאור טביעות החותם על קנקנים (מהמאה הח’ עד המאה הב’ לפנה"ס)

מנור, דליה
אמנות בציון : צמיחתה של אמנות לאומית מודרנית בארץ-ישראל

‫ לוי בן גרשון
מלחמות השם : מהדורה מדעית מוערת של מאמרים א-ד

גור בן יצחק, ענבל
ספר מלאכים’ לר’ יהודה החסיד : מהדורה מדעית ועיון במסורת הסוד של ראשית הכתיבה האזוטרית של חסידי אשכנז

סויסה, מרב
מגמות רעיוניות של סוגיות פתיחה בתלמוד הבבלי, וביטוין בסוגיות הבאות אחריהן

‫ שלהבת, זהר
בין האדרה להדרה : דמות האישה בתרבות החזותית הארצישראלית במחצית הראשונה של המאה העשרים

שפרבר, דוד בן דניאל
אמנות יהודית פמיניסטית בישראל ובארה"ב, 2017-1990

‫ עטיה, רונאל
חדשנות חינוכית במשנתו של הרב כלפון משה הכהן מג’רבה

Sloin, Andrew
The Jewish revolution in Belorussia : economy, race, and Bolshevik power
 

Japhet, Sara
The way of lovers : the Oxford anonymous commentary on the Song of Songs (Bodleian Library, ms opp. 625) : an edition of the Hebrew text, with English translation and introduction
 

edited by Jean M. Evans, Jack Green, and Emily Teeter
Highlights of the collections of the Oriental Institute Museum
 

Sharkey, Heather J. (Heather Jane)
A history of Muslims, Christians, and Jews in the Middle East
 

Waxman, Zoe
Women in the Holocaust : a feminist history
 

Ussishkin, David
Megiddo-Armageddon : the story of the Canaanite and Israelite city
 

editors: Rachel Yedid, Danny Bar-Maoz
Ascending the palm tree : an anthology of the Yemenite Jewish heritage
 

Re’em, Amit
The Qishle excavation in the Old City of Jerusalem
 

English translation by Gillian Greenberg, Donald M. Walter
The Syriac Peshitta Bible with English translation : Kings
 

S Schreier, Joshua
The merchants of Oran : a Jewish port at the dawn of empire
 

Putthoff, Tyson L
Ontological aspects of early Jewish anthropology : the malleable self and the presence of God
 

 

דצמבר

‫ שת בר יפת,
פירוש חמאת החמדה לחמישה חומשי תורה : עם ההפטרות

משה בנימין, מבגדאד
תפלה למשה : ביאור התפלות שבמקרא בדרך פרד"ס : כולל ביאור אחד עשר פרקי תפלות משה רבינו, תפלת חנה, תפלת יונה במעי הדגה, תפלת חזקיהו

עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל-ויוונטה
רבבות לאפרים : קובץ מחקרים בספרות עם ישראל מוגש לפרופסור אפרים חזן

עורך שמואל טריגנו ‬
סוף היהדות בארצות האסלאם

עורכים: בר בליניצקי, יובל רוטמן
מערת האוצרות : אנתולוגיה לספרות סורית משלהי העת העתיקה בתרגום עברי

גנת, ליפא
רבי יוסף ראש הסדר : זרקור אל הרב שנשכח ואל חיבוריו הנחשפים בגניזה הקהירית

אליאור, רחל
סבתא לא ידעה קרוא וכתוב : על הלימוד ועל הבורות, על השעבוד ועל החירות

ציאח, יוסף בן אברהם אבן
אבן השהם

עריכה: שלמה חנוך ורנר
סכת סופרים : נוסחת וילנא ונוסחת הגר"א מוגהות ומתוקנות...

אידן, רנה
‫ נתיבים לישראל : ספר המורשת של מ.ע.צ ונתיבי ישראל

גלוטמן, שוקה
חוף ירושלים

‫ שפיצר, שלמה יהודה
קהילת מטרסדורף וחכמיה : ספר זכרון לקהלה קדושה מטרסדורף ; תולדות משפחת מאיר (מאיער)

כתובים מקראות גדולות : כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות, באותיות מאירות עינים, עם ניקוד מלא

צ’רקסקי, זויה
פרבדה

הכהן, אליהו
ירושלים בזמר העברי בתקופת היישוב

הכהן, ידידיה
פירושיו של הרב דוד כהן (’הנזיר’) למדרשי ההלכה והאגדה ושיטתו הפרשנית

זילברשץ, רונית
חרדים, ארכיאולוגים וחפירת קברים : מאה שנות מאבק בארץ-ישראל (1979-1863)

מאלי, הלל
ממקדש למדרש : תיאורי המקדש במשנה: היסטוריה, עריכה ומשמעות

‫ אורטנר, רן,
האימפריה הרומית במלחמתה במרידות היהודים : היבטים אסטרטגיים וטאקטיים : מאות ראשונה-שנייה לסה"נ

סליפקין, נתן
חדי-קרן, דרקונים ועופות חול : יצורי הפלא במדרש ובמדע

ציטלין, הלל
בפרדס החסידות : הבעל שם טוב והגותו ; גדולי החסידות לדורותיהם ; עולמם של חסידים ; מחשבת ושירת החסידות

ציטלין, הלל
בפרדס הקבלה : קדמות המסתורין בישראל [בנושא קדמות חכמת הקבלה] ; מפתח לספר הזוהר ; תרגום וביאור להקדמת ספר הזוהר ; רבי יצחק לוריא

בעריכת שטפן שורש יחד עם אוולין בורקרדט ורמונה פנדריך
התורה לפי נוסח השומרונים : מהדורה ביקורתית מקיפה

אוצרת: ויויאן אוריה
אומרים ישנה ארץ : כיסופים לארץ ישראל בתקופת השואה

עורך: אריה סובר.
הצחוק : קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור

Schwartz, Joshua
Jews and Christians in Roman-Byzantine Palestine : history, daily life and material culture
 

edited by Javier Álvarez-Mon, Gian Pietro Basello and Yasmina Wicks
The Elamite world
 

Dalit Regev, Hananya Hizmi, editors
Finds gone Astray : ADCA confiscated items
 

Sussman, Varda lat
Late Roman to late Byzantine/early Islamic period lamps in the Holy Land : the collection of the Israel Antiquities Authority