ספרים חדשים 2019ספרים חדשים   

2019

 

ינואר

עורכים: משה בר-אשר, אלימלך וסטרייך, שמעון שרביט
מחקרי מערב ומזרח : אסופת מחקרים מוגשת לפרופ’ הרב משה עמאר

‫ רביב, דביר
‫ היישוב בדרום השומרון בתקופות ההלניסטית והרומית לאור תוצאות סקר ארכיאולוגי

משה בן מימון
‫ מורה נבוכים

יוצאות לאור לראשונה על פי כתב יד מוסקבה 566 וקטע גניזה, עם מבוא, הערות, ביאורים ומפתחות על ידי שמחה עמנואל
תשובות הגאונים החדשות : ועמן: תשובות, פסקים ופירושים, מאת חכמי פרובאנס הראשונים

שורצולד, אורה
מחקרים בעברית בת זמננו

‫ ליבנה-פרוידנטל, רחל
האיגוד : חלוצי מדע היהדות בגרמניה

נזרי, מאיר
היצירה הפיוטית לחכמי אביחצירא

Archi, Alfonso
Administrative texts : allotments of clothing for the palace personnel (archive L. 2769)

Pfeffer, Jeremy I.
The John Fell collection of Hebrew manuscripts at Christ Church Library, Oxford : introductory studies and notes

Rozenberg, Silvia
Gods, heroes and mortals in ancient Greece

Rubin, Rehav
Portraying the land : Hebrew maps of the land of Israel from Rashi to the early 20th century


Onkelos : the definitive Aramaic interpretive translation of the Torah

y Rabbi Avrohom Biderman, Rabbi Nechemya Klugman [and others]
The Chumash with the teachings of the Talmud : from Talmud Bavli and Yerushalmi and commandments based on Sefer Hachinuch

 

פברואר

ר’ אברהם אבן עזרא ; מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן, אוריאל סימון.
יסוד מורא וסוד תורה

ליפשיץ, ברכיהו
ההלכה : על דעת המקום או על דעת הקהל

וסרמן, נתן
האמורים : מסופוטמיה בראשית האלף, השני לפנה"ס

הופמן, יאיר
התאנים הטובות : גלות יהויכין ומורשתה

Wright, Paul H
Understanding the ecology of the Bible : an introductory Atlas

editor: Erez Ben-Yosef
Mining for ancient copper : essays in memory of professor Beno Rothenberg

Stephen L. Cook
Ezekiel 38-48 : a new translation with introduction and commentary

Mazor-Haddad, Mirit
Hellenistic Nysa-Scythopolis : the amphora stamps and sealings from Tel Iẓṭabba

Netzer, Ehud
The palaces of the Hasmoneans and Herod the Great

Leibner, Uzi
Khirbet Wadi Ḥamam : a Roman-period village and synagogue in the lower Galilee

 

מרץ

לופו, גדי
חיים פרחי : זיכרונות המועלם מעכו

‫ פסברג, שמואל
מבוא לתחביר לשון המקרא

אוצרת: אורה פיקל-צברי
ממשבר לתקומה : סיפורם של מפוני העיר העתיקה : 1958-1948

צ’רקסקי, זויה
ילדות סובייטית

זלטקין, מיכאל
חול וקודש בקו וצבע : מסע איורים לאורכן ולרוחבן של תל אביב-יפו וירושלים

עורכת: דלית מתתיהו
בעיניה: צילום ועדות : לזכרה של נילי גורן

בעריכת טניה סירקוביץ
‫ הניצחון על השמש : גלגולו של האוונגרד הרוסי

עורך: שמעון לב
‫ גנרל וג’נטלמן - אלנבי בשערי ירושלים : תערוכה במוזיאון מגדל דוד לתולדות ירושלים

שרון, אריה
אריה שרון - אדריכל המדינה

אוצרות התערוכה: ליאת מרגלית, עינבר דרור-לקס
לונדון בירושלים : תרבות ברחבי העיר

רופא, אלכסנדר
אמונת ישראל ונוסח המקרא : תיקונים בנוסחי המקרא לאור תולדות אמנות ישראל

אוצרת: עמנואלה קל
מתן בן כנען - ציורים

שרירא, דני
איסוף שברי הגולה : חקר הפולקלור הציוני לנוכח השואה

קוק, אברהם יצחק
אגרות הראיה

ניר, רפאל
שפה באור חדש

משאש, יוסף בן חיים
מים חיים : ... שו"ת על שו"ע...

עורכים: אבריאל בר-לבב, דב סטוצ’ינסקי, מיכאל הד
בדרך אל המודרנה : שי ליוסף קפלן

בחיי בן יוסף אבן פקודה
ספר ההדרכה אל חובות הלבבות

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק ; תרגם והוסיף אחרית דבר: קלמן נוימן
איש האמונה הבודד

קידר, בנימין זאב
מחקרים בהיסטוריה עולמית, בקורות היהודים וארץ-ישראל

גרשי-גרשוני, מיכאל
פועלו של ר’ סעיד בן דאוד אלעדני ופרשנותו לספר ’משנה תורה’ לרמב"ם לאור ביאורו לספר ’אהבה’

בן יעקב, יוחנן
השומר הדתי : תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין, תר"פ-תרצ"ט, 1939-1920

עורך: שלום פנחס-כהן
על יד יחיאל : קובץ מחקרים ומאמרים : מוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות

הנקין, איתם
‫ תערוך לפני שלחן : חייו, זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין בעל ערוך השלחן

Lubotzky, Yardenna
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Genesis

Robert Alter
The Hebrew Bible : a translation with commentary

Rabbi Basil Herring, editor-in-chief
Siddur Avodat halev : Nusaḥ Ashkenaz

Gopher, Avi
Jacob Kaplan’s excavations of protohistoric sites, 1950s-1980s

commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz
The Steinsaltz Humash : Humash translation and commentary

Marcus, David
The Masorah of the Former Prophets in the Leningrad Codex

Mendenhall, George E
The cultural and religious creativity of ancient Israel : the collected essays of George E. Mendenhall

editor Heidi J. Gleit
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Tel Aviv

Wodziński, Marcin
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Historical atlas of Hasidism

 

אפריל

edited by Andrea Ercolani and Paolo Xella
Encyclopaedic dictionary of Phoenician culture

written and edited by Dalia Ardon Ish-Shalom
Ardon : a comprehensive catalogue

Wruble, Yosefa
A literary study of Levitic motifs in the Bible

 

מאי

קלוגר, בנימין בן אליעזר ליפמן
גאולה ושכנותיה : השכונות שעשו את ירושלים החדשה : מזכרונותיו של מאה שערים’דיגער

בן אריה, יהושע
כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1799-1949 : גאוגרפיה היסטורית

בעריכת יוסף קפלן
ברכות לאברהם : יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות

סירקיס, נורית
היבטים חזותיים של חתונות חסידיות עכשוויות בישראל

שוורץ, דב
מפגשים : פרקים באסתטיקה יהודית

אשכנזי, בצלאל בן אברהם
שיטה מקובצת : מסכת מנחות

מוריאלי, אהרון,
ספר השמות : מילון שמות המשפחה בישראל

ערוך, מסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל
סידור רנת ישראל : נוסח אשכנז

גימאני, שני
הלכות נישואין ואישות ביהדות תימן על פי ה’מסוודה’ ולאור התפתחויות מקבילות במסורות הלכתיות אחרות

ורגון, ניר
מודעה וביטול מודעה - והשתקפותם בשטרות

שלמון, יוסף
ובחֻקֹתיהם לא תלכו : נתיבות בחקר האורתודוכסיה


ר’ שמעיה יצחק הלוי, יחד עם חבר תלמידי חכמים
‫ הליווי בגלות : פירוש מגילת אסתר

חזות, עידית
מבט משווה בהתמקמות סקטורים אידאולוגיים בעיירת פיתוח בישראל : הקהילה החרדית והקהילה הציונית דתית בירוחם כמקרה בוחן

 

יוני

שליטא, משה
שערים בהלכה : מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה : המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך

מאת הרב מרדכי אברהם גולדבלט
ספר יצירה : עם ביאור הגר"א המפורש

קרמר, יואל
הרמב"ם : ביוגרפיה

בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ
סידור על פי נוסח הגר"א : ... לימות החול, שבת ומועדים : עם הלכות ומנהגי הגר"א : ערוך על פי סידורים קדמונים וישנים, עם מבוא, מקורות והארות

וידריך, שולמית
השכנים של ביאליק : סיור בנופי היצירה

‫ אליהו, שמואל בן מרדכי
הנבואה : נבואות מתגשמות בישראל

edited by François Guesnet, Howard Lupovitch and Antony Polonsky
Poland and Hungary : Jewish realities compared

edited by Andrew Mein, Nathan MacDonald and Matthew A. Collins.
The First World War and the mobilization of biblical scholarship

Friedmann, Yohanan
Studies in honor of Shaul Shaked

David J.A. Clines, editor
The Dictionary of classical Hebrew revised

 

יולי

מיידיש: אריאלה קרסני
מעשה בוך : סיפורים ומעשיות ממסורת יהודי אשכנז

עורכים: אביגדור שנאן וישראל י’ יובל
דברי חכמים וחידותם : פרשות התנ"ך בספרות חז"ל וימי הביניים : ספר יובל לכבוד חננאל מאק

לעורך: אמנון גרוס
‫ כתבי רבי משה די ליאון ב"ר שם טוב

סוסאן, יששכר בן מרדכי
עיבור שנים תיקון יששכר : דיני ומנהגי התקופות, החודשים, המועדים, הקריאות וההפטרות לכל השנה

כרמל, שמעיה
תפיסות גיאוגרפיות הוליסטיות בפרשנות חז"ל לברכות יעקב בבראשית פרק מ"ט

עורכים: יוסף יובל טובי ואהרן גימאני
יהדות תימן : זהות ומורשת

‫ ורשנר, נעם
ראשית הנזר : חידושים וביאורים במסכת בכורות

שמש, אהרן
נזירים ונזירות : היבטים של קדושה מהמקרא לספרות חז"ל

שרמר, עדיאל
מעשה רב : שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית

חלמיש, משה
סדר יומו של מקובל

שלום, גרשם
פרשת השבתאות

אבן עזרא, אברהם בן מאיר
שני פירושי ר’ אברהם אבן עזרא על מגילת אסתר : בלוויית חילופי גירסאות, מראי מקומות, ביאור ומבוא

זוסמן, יעקב
’תורה שבעל פה’ פשוטה כמשמעה : כוחו של קוצו של יו"ד

טוך, מיכאל
פרנסתם של ישראל : יהודים בכלכלת אירופה 1100-500

לורברבוים, מנחם
את פניך אבקש

לאנדא, ארי יהושע
סוגיות הלכתיות הדנות בנושאים חקלאיים בתלמוד הירושלמי מסכתות כלאים ושביעית : בין תיאוריה לריאליה

Dal Bo, Federico
Emanation and philosophy of language : an introduction to Joseph ben Abraham Giqatilla

Emanation and philosophy of language : an introduction to Joseph ben Abraham Giqatilla
Repealing Rabbinic laws : Talmudic and medieval perspectives on the authority to nullify Halakhic norms

Cassuto, Deborah R
The fabric of society : textile production workshops in the Southern Levant - a case study from Iron Age Tell es-Safi/Gath

Campos, Martha
Explanations for exile in Amos 4:1-3, 5:25-27, 6:1-14, and 7:7-17

Kogel, Judith
Sur les traces de la bibliothèque médiévale des Juifs de Colmar : reconstitution à partir des fragments conservés dans les reliures d’incunables

 

אוגוסט

תמיר, עמי,
רצפות חיות : עולם החי בפסיפסי ארץ ישראל וסביבתה

קליין, נריה
רשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים (דה"א ב 3-ד 23) : ניתוח ספרותי

ג’ייקובס, מרים
הגנת רא"ם על רש"י מפני השגות רמב"ן על פי פירושו לספר בראשית

עריכה: שולה קשת (קשי), בת-שחר גורמזאנו גורפינקל, קרן גרינבלט, פריד אבו-שקרה
לאחותי : גזענות, סקסיזם והדרה מרובה של נשים בראי האמנות החזותית בישראל

פולק, גליה
מבנה ומשמעות בספר עזרא-נחמיה : המשכיות, תיקון וחידוש

אראל, יוסף
היחס לאישה בפירושו של רמב"ן לתורה

‫ המי, יוסי
צאצאי ממלכת ישראל מהכיבוש האשורי ועד תקופת המשנה בארץ-ישראל : בין היסטוריה להיסטוריוגרפיה עתיקה

גולברג, אלכסנדר
קטלוג פתקאות אמצעי תשלום מנייר בישראל

בר, שי
סקר הר מנשה ; כרך ז: כתף השומרון הדרומית-מזרחית : (בין ואדי רשאש לנחל ייט"ב)

בר, שי
סקר הר מנשה ; כרך ו: כתף השומרון המזרחית : (מנחל תרצה לצומת מעלה-אפרים)

טייטלבאום, נעמה
מנהיגה משורות האופוזיציה : דיוקנה המנהיגותי של מפקדת באצ"ל וחברת הכנסת אסתר רזיאל-נאור

לוי, מרים
פמיניזם יהודי בחברות מוסלמיות בעידן הקולוניאלי : נשים יהודיות בערי מרוקו, 1912-1956

יטאח, גלעד
ה תקופה הניאו-אשורית בפחוות שומרון : היבטים ארכיאולוגיים, יישוביים והיסטוריים

Qimron, Elisha
A grammar of the Hebrew of the Dead Sea Scrolls

edited by David Gurevich and Anat Kidron
Exploring the Holy Land : 150 years of the Palestine Exploration Fund

 

ספטמבר

‫ גילעת, יעל
דור המפנה : אמנות צעירה בשנות השמונים בישראל

De l’audace !

Obsédés textuels

Rabbin des bois

 

אוקטובר

לרנר, רוני בת אברהם
מוטיב הנקם הלאומי כמרכיב בעמידה היהודית במהלך השואה, 1939-1945

אוצר התערוכה: עמי שטייניץ
עדות מקומית 18 : 2.2.2019-20.12.2018

מאת איילה משאלי, משה צפור
שני פירושי ר’ אברהם אבן עזרא על מגילת אסתר : בלוויית חילופי גירסאות, מראי מקומות, ביאור ומבוא

 

נובמבר

‫ קונפורטי, יצחק
עיצוב אומה : מקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

‫ ריכטר, נסיה
השפעת החינוך היהודי הבית ספרי על שימור השפה העברית בקרב ילדים דו-לשוניים בקנדה

עורכים: משה בר־אשר, יהודה ליבס, משה עסיס ויוסף קפלן.
ספר זכרון לפרופ’ מאיר בניהו : מחקרים בתלמוד, בהלכה ובמנהג, בתולדות עם ישראל, בקבלה ובמחשבת ישראל, בספרות, בשירה, בפיוט ותפילה, מוקדשים לזכרו של הרב פרופ’ מאיר בניהו

יצחקי, טל
הקמת יישובים צ’רקסים במרחב ארץ-ישראל והגולן 1878-1914

כץ, יוסף
אל האדמה : הכמיהה היהודית להתיישבות בארץ ישראל בעת החדשה

sous la direction de Dan Jaffé.
Juifs et chrétiens aux premiers siècles : identités, dialogues et dissidences

 

דצמבר

Samir, Imad
Wirtschaftstexte : monatliche Buchführung über Textilien in Ibriums Amtszeit (Archiv L. 2769)