ספרים חדשים 2019ספרים חדשים   

2019

 

ינואר

עורכים: משה בר-אשר, אלימלך וסטרייך, שמעון שרביט
מחקרי מערב ומזרח : אסופת מחקרים מוגשת לפרופ’ הרב משה עמאר

‫ רביב, דביר
‫ היישוב בדרום השומרון בתקופות ההלניסטית והרומית לאור תוצאות סקר ארכיאולוגי

משה בן מימון
‫ מורה נבוכים

יוצאות לאור לראשונה על פי כתב יד מוסקבה 566 וקטע גניזה, עם מבוא, הערות, ביאורים ומפתחות על ידי שמחה עמנואל
תשובות הגאונים החדשות : ועמן: תשובות, פסקים ופירושים, מאת חכמי פרובאנס הראשונים

שורצולד, אורה
מחקרים בעברית בת זמננו

‫ ליבנה-פרוידנטל, רחל
האיגוד : חלוצי מדע היהדות בגרמניה

נזרי, מאיר
היצירה הפיוטית לחכמי אביחצירא

Archi, Alfonso
Administrative texts : allotments of clothing for the palace personnel (archive L. 2769)

Pfeffer, Jeremy I.
The John Fell collection of Hebrew manuscripts at Christ Church Library, Oxford : introductory studies and notes

Rozenberg, Silvia
Gods, heroes and mortals in ancient Greece

Rubin, Rehav
Portraying the land : Hebrew maps of the land of Israel from Rashi to the early 20th century


Onkelos : the definitive Aramaic interpretive translation of the Torah

y Rabbi Avrohom Biderman, Rabbi Nechemya Klugman [and others]
The Chumash with the teachings of the Talmud : from Talmud Bavli and Yerushalmi and commandments based on Sefer Hachinuch

 

פברואר

ר’ אברהם אבן עזרא ; מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן, אוריאל סימון.
יסוד מורא וסוד תורה

ליפשיץ, ברכיהו
ההלכה : על דעת המקום או על דעת הקהל

וסרמן, נתן
האמורים : מסופוטמיה בראשית האלף, השני לפנה"ס

הופמן, יאיר
התאנים הטובות : גלות יהויכין ומורשתה

Wright, Paul H
Understanding the ecology of the Bible : an introductory Atlas

editor: Erez Ben-Yosef
Mining for ancient copper : essays in memory of professor Beno Rothenberg

Stephen L. Cook
Ezekiel 38-48 : a new translation with introduction and commentary

Mazor-Haddad, Mirit
Hellenistic Nysa-Scythopolis : the amphora stamps and sealings from Tel Iẓṭabba

Netzer, Ehud
The palaces of the Hasmoneans and Herod the Great

Leibner, Uzi
Khirbet Wadi Ḥamam : a Roman-period village and synagogue in the lower Galilee

 

מרץ

לופו, גדי
חיים פרחי : זיכרונות המועלם מעכו

‫ פסברג, שמואל
מבוא לתחביר לשון המקרא

אוצרת: אורה פיקל-צברי
ממשבר לתקומה : סיפורם של מפוני העיר העתיקה : 1958-1948

צ’רקסקי, זויה
ילדות סובייטית

זלטקין, מיכאל
חול וקודש בקו וצבע : מסע איורים לאורכן ולרוחבן של תל אביב-יפו וירושלים

עורכת: דלית מתתיהו
בעיניה: צילום ועדות : לזכרה של נילי גורן

בעריכת טניה סירקוביץ
‫ הניצחון על השמש : גלגולו של האוונגרד הרוסי

עורך: שמעון לב
‫ גנרל וג’נטלמן - אלנבי בשערי ירושלים : תערוכה במוזיאון מגדל דוד לתולדות ירושלים

שרון, אריה
אריה שרון - אדריכל המדינה

אוצרות התערוכה: ליאת מרגלית, עינבר דרור-לקס
לונדון בירושלים : תרבות ברחבי העיר

רופא, אלכסנדר
אמונת ישראל ונוסח המקרא : תיקונים בנוסחי המקרא לאור תולדות אמנות ישראל

אוצרת: עמנואלה קל
מתן בן כנען - ציורים

שרירא, דני
איסוף שברי הגולה : חקר הפולקלור הציוני לנוכח השואה

קוק, אברהם יצחק
אגרות הראיה

ניר, רפאל
שפה באור חדש

משאש, יוסף בן חיים
מים חיים : ... שו"ת על שו"ע...

עורכים: אבריאל בר-לבב, דב סטוצ’ינסקי, מיכאל הד
בדרך אל המודרנה : שי ליוסף קפלן

בחיי בן יוסף אבן פקודה
ספר ההדרכה אל חובות הלבבות

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק ; תרגם והוסיף אחרית דבר: קלמן נוימן
איש האמונה הבודד

קידר, בנימין זאב
מחקרים בהיסטוריה עולמית, בקורות היהודים וארץ-ישראל

גרשי-גרשוני, מיכאל
פועלו של ר’ סעיד בן דאוד אלעדני ופרשנותו לספר ’משנה תורה’ לרמב"ם לאור ביאורו לספר ’אהבה’

בן יעקב, יוחנן
השומר הדתי : תנועת הנוער הציונית-דתית בפולין, תר"פ-תרצ"ט, 1939-1920

עורך: שלום פנחס-כהן
על יד יחיאל : קובץ מחקרים ומאמרים : מוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות

הנקין, איתם
‫ תערוך לפני שלחן : חייו, זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין בעל ערוך השלחן

Lubotzky, Yardenna
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Genesis

Robert Alter
The Hebrew Bible : a translation with commentary

Rabbi Basil Herring, editor-in-chief
Siddur Avodat halev : Nusaḥ Ashkenaz

Gopher, Avi
Jacob Kaplan’s excavations of protohistoric sites, 1950s-1980s

commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz
The Steinsaltz Humash : Humash translation and commentary

Marcus, David
The Masorah of the Former Prophets in the Leningrad Codex

Mendenhall, George E
The cultural and religious creativity of ancient Israel : the collected essays of George E. Mendenhall

editor Heidi J. Gleit
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Tel Aviv

Wodziński, Marcin
rushes with the Bible : Jewish commentaries and biblical illustrations : the book of Historical atlas of Hasidism

 

אפריל

edited by Andrea Ercolani and Paolo Xella
Encyclopaedic dictionary of Phoenician culture

written and edited by Dalia Ardon Ish-Shalom
Ardon : a comprehensive catalogue

Wruble, Yosefa
A literary study of Levitic motifs in the Bible

 

מאי

קלוגר, בנימין בן אליעזר ליפמן
גאולה ושכנותיה : השכונות שעשו את ירושלים החדשה : מזכרונותיו של מאה שערים’דיגער

בן אריה, יהושע
כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1799-1949 : גאוגרפיה היסטורית

בעריכת יוסף קפלן
ברכות לאברהם : יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות

סירקיס, נורית
היבטים חזותיים של חתונות חסידיות עכשוויות בישראל

שוורץ, דב
מפגשים : פרקים באסתטיקה יהודית

אשכנזי, בצלאל בן אברהם
שיטה מקובצת : מסכת מנחות

מוריאלי, אהרון,
ספר השמות : מילון שמות המשפחה בישראל

ערוך, מסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל
סידור רנת ישראל : נוסח אשכנז

גימאני, שני
הלכות נישואין ואישות ביהדות תימן על פי ה’מסוודה’ ולאור התפתחויות מקבילות במסורות הלכתיות אחרות

ורגון, ניר
מודעה וביטול מודעה - והשתקפותם בשטרות

שלמון, יוסף
ובחֻקֹתיהם לא תלכו : נתיבות בחקר האורתודוכסיה


ר’ שמעיה יצחק הלוי, יחד עם חבר תלמידי חכמים
‫ הליווי בגלות : פירוש מגילת אסתר

חזות, עידית
מבט משווה בהתמקמות סקטורים אידאולוגיים בעיירת פיתוח בישראל : הקהילה החרדית והקהילה הציונית דתית בירוחם כמקרה בוחן

 

יוני

שליטא, משה
שערים בהלכה : מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה : המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך

מאת הרב מרדכי אברהם גולדבלט
ספר יצירה : עם ביאור הגר"א המפורש

קרמר, יואל
הרמב"ם : ביוגרפיה

בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ
סידור על פי נוסח הגר"א : ... לימות החול, שבת ומועדים : עם הלכות ומנהגי הגר"א : ערוך על פי סידורים קדמונים וישנים, עם מבוא, מקורות והארות

edited by François Guesnet, Howard Lupovitch and Antony Polonsky
Poland and Hungary : Jewish realities compared

edited by Andrew Mein, Nathan MacDonald and Matthew A. Collins.
The First World War and the mobilization of biblical scholarship