ספרים חדשים 2019ספרים חדשים   

2019

 

ינואר

עורכים: משה בר-אשר, אלימלך וסטרייך, שמעון שרביט
מחקרי מערב ומזרח : אסופת מחקרים מוגשת לפרופ’ הרב משה עמאר

‫ רביב, דביר
‫ היישוב בדרום השומרון בתקופות ההלניסטית והרומית לאור תוצאות סקר ארכיאולוגי

משה בן מימון
‫ מורה נבוכים

יוצאות לאור לראשונה על פי כתב יד מוסקבה 566 וקטע גניזה, עם מבוא, הערות, ביאורים ומפתחות על ידי שמחה עמנואל
תשובות הגאונים החדשות : ועמן: תשובות, פסקים ופירושים, מאת חכמי פרובאנס הראשונים

שורצולד, אורה
מחקרים בעברית בת זמננו

‫ ליבנה-פרוידנטל, רחל
האיגוד : חלוצי מדע היהדות בגרמניה

נזרי, מאיר
היצירה הפיוטית לחכמי אביחצירא

Archi, Alfonso
Administrative texts : allotments of clothing for the palace personnel (archive L. 2769)

Pfeffer, Jeremy I.
The John Fell collection of Hebrew manuscripts at Christ Church Library, Oxford : introductory studies and notes

Rozenberg, Silvia
Gods, heroes and mortals in ancient Greece

Rubin, Rehav
Portraying the land : Hebrew maps of the land of Israel from Rashi to the early 20th century


Onkelos : the definitive Aramaic interpretive translation of the Torah

y Rabbi Avrohom Biderman, Rabbi Nechemya Klugman [and others]
The Chumash with the teachings of the Talmud : from Talmud Bavli and Yerushalmi and commandments based on Sefer Hachinuch

 

פברואר

ר’ אברהם אבן עזרא ; מהדורה מדעית מבוארת מאת יוסף כהן, אוריאל סימון.
יסוד מורא וסוד תורה

ליפשיץ, ברכיהו
ההלכה : על דעת המקום או על דעת הקהל

Wright, Paul H
Understanding the ecology of the Bible : an introductory Atlas

editor: Erez Ben-Yosef
Mining for ancient copper : essays in memory of professor Beno Rothenberg

Stephen L. Cook
Ezekiel 38-48 : a new translation with introduction and commentary

Mazor-Haddad, Mirit
Hellenistic Nysa-Scythopolis : the amphora stamps and sealings from Tel Iẓṭabba

Netzer, Ehud
The palaces of the Hasmoneans and Herod the Great

Leibner, Uzi
Khirbet Wadi Ḥamam : a Roman-period village and synagogue in the lower Galilee