הכנס השנתי העשירי של המחלקה לתנ"ך - מעגל החיים במקרא

09/06/2016 - 08:30 - 17:30