חטיבות אישיות בארכיון לחקר הציונות הדתית

מספר חטיבה

שם החטיבה

מחזורים

שנים

מספר מיכלים

מטר מדף

PA/01

בר אילן (ברלין), מאיר

א,ב, ג

תרס"ג- תש"ט

(1949-1903)

35

5.95

PA/03

בי'זנסקי- בזק, בצלאל

 

תרע"ט- תשל"ג

(1973-1919)

2

0.34

PA/04

ברנשטיין, ישיעהו

 

תרפ"ו- תשכ"א

(1926-1961)

1

0.17

PA/05

גרדי, נתן

 

תר"פ- תשל"ז

(1977-1920)

3

0.17

PA/06

גרינברג, יעקב אהרון

 

תרע"ז- תשכ"ח

(1968-1917)

1

0.17

PA/07

גשורי, מאיר שמעון

 

תרפ"ג- תשל"ה

(1975-1923)

1

0.17

PA/08

טכורש, כתריאל פישל

א, ב

תר"פ- תשל"ט

(1979-1920)

32

5.44

PA/09

לסלוי, יעקב

 

תר"פ- תש"ה

(1945-1920)

1

0.17

PA/10

זילברפרב שלום- המפד"ל

 

תשכ"ב- תשמ"ד

(1984-1962)

3

0.51

PA/11

עמינח, נחמיה צבי

 

תרפ"ג- תשכ"ד

(1964-1923)

4

0.68

PA/13

ורדי, יצחק

 

תרצ"א- תשנ"ד

(1994-1931)

1

0.17

PA/15

קורץ, משה אריה

 

תרצ"ז- תשכ"ד

(1964-1937)

1

0.17

PA/16

ורהפטיג, זרח

א,ב,ג

תש"ג-תשנ"ט

(1999-1943)

55

9.35

PA/17

שפירא, יוסף

א,ב

תשל"ג-תשמ"ח

(1988-1973)

9

1.53

PA/18

רוטנברג, מתתיהו

 

תשי"ב-תשכ"ח

(1968-1952)

1

0.17

PA/19 אורי אילן והרב שמעון שקופ א 2010-1860 34 5.78
PA/21 הרב אונטרמן, איסר יהודה  א 1939-1976 3 0.51