חנוכת משכנו החדש של ארכיון המשורר יעקב אורלנד

12/12/2016 - 13:00