כתרים וכלות, מטמונים ומשכונות: תרבות חומרית נוצרית בשימוש יהודי אשכנז

18/01/2017 - 16:00