ספרים חדשים 2017ספרים חדשים   

2017

 

ינואר

‫ עורך... הרב יצחק מאיר גלס.
תפילה למשה : אוצר פירושי הראשונים והקדמונים על סידור התפילה...

אליהו בן אשר בחור
מתורגמן : השלם : ביאור מלות הארמיות שבתרגומים

‫ תרגם מערבית והוסיף הערות ומפתחות: אורי רובין
‫ הקוראן

‫ אטקס, עמנואל
לשם שמים : חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם

‫ צור, מוקי
כאחד הדשאים, כאחד האדם : איחוד הקבוצות והקיבוצים 1980-1950

‫ לבנוני, יהודה
"מחמורו של הסולטן" - "לרכבת-העמק"

עורכות: אניטה שפירא ונורית כהן-לוינובסקי
יצחק רבין - סיפור ישראלי : אלבום היסטורי המבוסס על תצוגת המוזיאון במרכז רבין

‫ גרן, תמיר
גאות ושפל : התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-ערבי בארץ ישראל 1947-1917

‫ יהונתן בן דוד, הכהן, מלוניל
‫ חידושי הר"י מלוניל : מסכתות ביצה, מועד קטן, חגיגה

‫ ארנון-קרסילובסקי, חמדה
‫ תרבות הגן והנוף בארץ-ישראל מתקופת המקרא ועד לימינו

עורכים: יוסף פטריך, אורית פלג-ברקת, ארז בן-יוסף
קום, התהלך בארץ : מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל, לזכרו של יזהר הירשפלד במלאת עשור לפטירתו

‫ רסין, דניאלה וקסלר
למה לזרוק?

אוצר: רן הלל
מראות ירושלים : מהמאה הי"ט בהדפס ובצילום

ארנון ישי
ציונות דתית בארץ מבוא השמש : מ’אהבת ציון’ בצפון אפריקה לאתוס של ’תורה ועבודה’ בישראל (1956-1943)

אשל, אברהם יהושע
התפילה : תשוקת האדם לאלוקים : עיון בתפילה ובסמליות

צהלון, יום טוב
שאלות ותשובות מהריט"ץ

‫ יעקב בן מאיר
חידושין על התורה לרבינו תם : ובית מדרשו : יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד גינצבורג 362/8 ונתמך בכתב יד פריז 167/2, בלוויית מראי מקומות וציונים, הערות גירסא והערות וביאורים בשם: אהלי תם, מבוא מקיף ומפתחות מפורטים

הפקה: עמותת אמני ישראל מתאגדים
אמנות ישראלית עכשווית

‫ אברהם בן יצחק, מרמון ספרד
ברית המנוחה


ויהי ערב ויהי בוקר שפה אחת

edited by Arietta Papaconstantinou, with Neil McLynn and Daniel L. Schwartz
Conversion in late antiquity : Christianity, Islam, and beyond : papers from the Andrew W. Mellon Foundation Sawyer Seminar, University of Oxford, 2009-2010

Seyyed Hossein Nasr editor-in-chief ; Caner K. Dagli, Maria Massi Dakake, Joseph E.B. Lumbard
The study Quran : a new translation and commentary

edited by Julie Chajes, Boaz Huss
Theosophical Appropriations : Esotericism, Kabbalah, and the Transformation of Traditions

Cogan, Mordechai
The raging torrent : historical inscriptions from Assyria and Babylonia relating to ancient Israel

The Oxford handbook of sacramental theology

edited by Kevin M. McGeough
The archaeology of agro-pastoralist economies in Jordan

Amnon Ben-Tor ; translation and editing Tsipi Kuper-Blau
Hazor : Canaanite metropolis, Israelite city

Ronnie Reich
Stone scale-weights of the late Second Temple period

McKinny, Charles Christopher
A Historical geography of the administrative division of Judah : the town lists of Judah and Benjamin in Josha 15:21 -62 and 18:21-28 d

 

פברואר

פלאי, משה
כוכבי יצחק, כתב-העת של ההשכלה באימפריה האוסטרו-הונגרית (1873-1845) : מפתח מוער לכתב-העת העברי של ההשכלה

‫ לוינסון, אבנר
פסלים

אוצר התערוכה - אבשלום זמר
פולחן יורדי הים בעת העתיקה

‫ איבשיץ, יהונתן,
ואבוא היום אל העין : קונטרס בקבלה

מאת מנחם הירשמן
מדרש קהלת רבה א-ו : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה : עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש

עורכים: יונתן מאיר, גדי שגיב.
חב"ד : היסטוריה, הגות ודימוי

[טקסט]: אורה פיקל צברי ; צילום: רן ארדה
בעלי מלאכה

‫ בר כוכבא, גרשון
כתובות אבן, עץ ונחושת במערת המכפלה

‫ הופמן, דוד צבי בן משה יהודה
על התפילה : התפילה - עבודה שבלב : עבודת התפילה, נוסח התפילה ותולדות התפילה : שיעורים והרצאות על התפילה

‫ גרב, יהונתן
הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי : הרצאה שניתנה בטקס הענקת הפרס בחקר הקבלה, על שם גרשם שלום, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים...

צור, ירון
גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות’מאני 1830-1750

טל, נתן
נתן טל - אסיף

טוהר, ורד
חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד) : קובץ סיפורים עברי בן תקופת הדפוס

דוד, צפורה
ציפורה דוד - צלמת חלוצה

תערוכה - אוצרת: דלית מתתיהו
התלוש

עפרי, גליה
גליה עופרי - חופשת מחלה

‫ בן-נפתלי, אברהם
‫ אברהם בן-נפתלי: ימי תום

‫ בזם, נפתלי
נפתלי בזם: פנים

אחישחר, צפורה
ציפורה אחישחר : אשה אדמה - ’אם קול חי’

מנדלסון, אמיתי
זה האיש: ישו באמנות הישראלית

אחיעזר, גולדה
תודעה היסטורית, השכלה ולאומיות בקרב קראי מזרח אירופה

גור לביא, נורית
פלורה פלשתינה

לוקט, סודר ונערך, על ידי רבני אוצר הפוסקים
‫ אוצר הפוסקים : כנוס תמצית ספרי הפוסקים והשו"ת להלכה ולמעשה על פי סדר השלחן ערוך: חלק אבן העזר הלכות גיטין סימן קכט...

שמואל בן יהודה אבן תיבון ; ההדיר והוסיף מבוא והערות יעקב (ג’יימס) רובינסון
פירוש קהלת : (ספר נפש האדם)

אוצר התערוכה: מיכה קירשנר
עדות מקומית : 28.12017 - 22.1

‫ כהן, אהרן,
תולדות הקמתן של עיירות הפיתוח בנגב המערבי : שדרות, אופקים, נתיבות

ביאורים מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)
תהלים קורן : ביאור, אמנות, פניני חסידות

סולוביצ’יק, חיים בן יוסף דב
יינם : סחר ביינם של גויים : על גלגולה של הלכה בעולם המעשה

‫ יצחקי, יעקב בן יצחק
אוצר המילים של השפה התאתית-יהודית

‫ סימון, אוריאל
אזן מלין תבחן : מחקרים בדרכו הפרשנית של ר’ אברהם אבן עזרא

‫ שטינפלד, צבי אריה
הוריות : מחקרים במשנה ובתלמודים

‫ מונסוניגו, רפאל אהרן
‫ ב"נאות מדבר" : שירים ופיוטים

קפלן, דברה
שטרסבורג : יהודים, נוצרים, רפורמציה

‫ וינר-דאו, ליאון
ובלכתך בדרך : תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פראנץ רוזנצווייג

עורכת עינת גונן ‬
חוקרים עברית מדוברת

עורכים: מאיר בן שחר, ג’פרי הרמן, אהרן אופנהיימר
בין בבל לארץ ישראל : שי לישעיהו גפני

‫ פורסטנברג, אריאל
שפות השיח התלמודי : עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית

edited by Susan Niditch.
AThe Wiley Blackwell companion to ancient Israel

editors, Saar Ganor, Igor Kreimerman, Katharina Streit, Madeleine Mumcuoglu
From Shaar Hagolan to Shaaraim : essays in honor of Prof. Yosef Garfinkel

edited by Elisheva Baumgarten and Judah D. Galinsky
Jews and Christians in thirteenth-century France

 

מרץ

פוני, צביה
‫ קלוסטרופוביה

‫ טלבי, חיים
‫ וזאת התורה : מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל

קלוגר, בנימין
מאה שערים ושכנותיה : השכונות שעשו את ירושלים החדשה : מזכרונותיו של מאה שערים’דיגער

‫ אקו, אומברטו
תולדות האגדות : סיפורם של מקומות אגדיים

‫ בר-אשר, משה
חקרי מערב : עיונים בלשונות ובמסורות, באורחות חיים ובתעודות של יהודי המגרב

‫ גביש, עפר
בשביל השירים : מסע זמר וצילום אוויר לאורך שביל ישראל

רון, צבי בן שלמה
העיקר חסר : אוצר פירושים על החסרות ויתרות בתנ"ך

עילית אזולאי, מאיה ז"ק, גיל יפמן, מרב סלומון, משה רואס, רות שרייבר
תחת מכבש ההיסטוריה

‫ גרוסמן, אברהם
תמורות בחברה היהודית בימי-הביניים

‫ עמר, זהר
שמונת השרצים : החלד והעכבר והצב למינהו והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת

‫ ביו, שושנה ‬
‫ "אגדת הקדושים" הנבואית במקרא : היקפה והגדרתה של הסוגה הספרותית

‫ אבודרהם, דוד בן יוסף ‬
רבינו דוד אבודרהם : פירושי הברכות והתפילות...

‫ דפני, אמוץ ‬
צמחים, שדים ונפלאות : צמחי ארץ ישראל בפולקלור

‫ חיים בן יצחק ‬
נפש החיים

‫ כהן-סקלי, סדריק
דון יצחק אברבנאל

אוצר התערוכה ועורך הקטלוג: גיא רז
הר החלומות : מצפה רמון בראי הזמן, 2016-1956

עורכים בנימין בראון, נסים ליאון
הגדולים : אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

Levin, Yigal
The chronicles of the kings of Judah : 2 Chronicles 10-36 : a new translation and commentary

Mottolese, Maurizio
Bodily rituals in Jewish mysticism : the intensification of cultic hand gestures by Medieval Kabbalists

 

אפריל

איצקוביץ, חוני
‫ חוני המעגל מציג: The End : ייצוג בתי הקולנוע והסרטים כמהות בסיסית בחיי התרבות והקיום בישראל

וילוז’ני, נעמה
‫ שערות לילית וקרני אשמדאי : דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית: בין בבל לארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה

ארביב, נטלי,
‫ נטלי ארביב: היופי שבסוף

לוקיוס אנאוס סנקא ; קאסיוס דיו
הדלעתו של קלאודיוס האלוהי : [עם] היסטוריה רומית, ס-סא 4

‫ והנה רבקה יוצאת : עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן

אוצרי התערוכה: הגר בריל [ו-11 אחרים]
‫ תגידי, זה אמנות? : דאדא 100 - באמנות הישראלית העכשווית a>

/>

Herzog, Zeev
Beer-Sheba III : the early iron IIA enclosed settlement and the late iron IIA-iron IIB cities

Soloveitchik, Joseph Dov
Halakhic morality : essays on ethics and masorah

 

מאי

ברנד, יצחק
‫ "יש מאין" : עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי

עפרת, גדעון
‫ שטקסטורות : מילה וספר באמנות הישראלית

‫ קרוינקר, דוד
‫ ירושלים : אלוהים נמצא בפרטים הקטנים : שפת עיצוב רב-תרבותית

לוקטו וכונסו ...בידי יהודה אבן-שמואל ; מבואות: עודד עיר-שי והלל ניומן
‫ מדרשי גאלה : פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי

‫ בן-שלום, רם
‫יהודי פרובנס : רנסנס בצל הכנסייה

‫ רוט, אריאל
‫כיצד לקרוא את ספרות חב"ד

‫ אלעזרי, יובל
תולדות האדם בציטוטים

שפיגל, רון
אמנות במחבוא : שוורין שמריה שרייר, Seweryn Szemaria Szrajer 1947-1899 ‏

עורך עזרא מנדלסון
תמונת עבר : שי לירחמיאל כהן

עורכים - יוסף יובל טובי, שמואל גליק, רינה לוין מלמד
יובלי אהבה : קובץ זיכרון ליובל הימן הי"ד

‫ כנעני, אביטל
‫ אביטל כנעני - אחר הרוח

עורך: אדם פרזיגר
‫דרכי דניאל : מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר

‫ קרו, יוסף בן אפרים
שלחן ערוך : מהדורת דף ליום

‫ טופלברג, נעם
איקונוגרפיית קרבן המלחמות בישראל בראי שלוש אמניות : מינה זיסלמן, ביאנקה אשל גרשוני ותמר גטר, בשנות השבעים של המאה העשרים

‫ ביטון, דוד משה,
‫ "לעשות המודרניסם בטהרה עם הדת" : תגובתם ההלכתית של חכמי יהדות מרוקו לאתגרי הזמן בתקופת הפרוטקטוראט הצרפתי 1956-1912

אוצר הביאנלה: ערן ארליך ; אוצרת אחראית: כנרת פלטי
רטוב / שרוף - החומר כמרחב מטאפורי

edited by Natalia Aleksiun, Brian Horowitz and Antony Polonsky
Writing Jewish history in Eastern Europe

edited by Sarit Kattan Gribetz [and three others].
Genesis Rabbah in text and context

 

יוני

‫ אבן עזרא, אברהם בן מאיר
שירי-החול של אברהם אבן עזרא : יוצאים לאור על פי כתבי-יד ודפוסים בצירוף חילופי-נוסח וביאורים

יהודה בן שמואל, הלוי
הכוזרי : הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת


ספר הזוהר הקדוש : השלם - חיבורא קדמאה / חיברו רבי שמעון בר יוחאי... ; ליקט וערך אשר בראל

‫ ברטוש, רון
אליהו גת

אוצרת התערוכה: ענת גטניו
מצבי קיצון : נייר ישראלי

‫ גרינבלום, דרור
מגבורת הרוח לקידוש הכוח : כוח וגבורה בציונות הדתית בין תש"ח לתשכ"ז

שכטר-פיל, עדית,
קסם ירושלמי : אתרים, פינות חמד ושבילים חדשים בירושלים של עכשיו

‫ סוקמן, רחל
מרדכי אבניאל - אבניאל מבצלאל

עורכים: אברהם פאוסט, אייל ברוך ויהושע שוורץ.
ירושלים: מראשיתה ועד הכיבוש העותמני

קונפינו, אלון,
עולם ללא יהודים : הדמיון הנאצי - מרדיפות לרצח עם

‫ רגב-ירקוני, הדס
יום בעיר : מסלולים רגליים בתל-אביב-יפו

יוסף חיים בן אליהו
‫ אדרת אליהו : ... חידושים, פירושים ודרושים, רמזים, מעשיות ומשלים... בדרך פשט, רמז, דרש וסוד על חמשה חמשי תורה והפטרות / להגאון... כמוהר"ר יוסף חיים... ; יוצא לאור מחדש... ומאות תיקונים ומראה מקומות, הגיה, ערך... יוסף חיים מזרחי

‫ ללום, יגאל
קווים למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל

אנגלרד-שפר, נעמי
מגמות של החמרה והקלה בתולדותיהן של הרחקות בין איש ואשתו הנדה

פכטר, עדו
התפתחותה הרעיונית של האורתודוקסיה המודרנית באמריקה : דגמים ושיטות

שדמן, עמית
בין נחל רבה לנחל שילה: תפרוסת היישוב הכפרי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית לאור חפירות וסקרים

‫ שירן, רונית
דמותה הספרותית של דבורה ומאפייני מנהיגותה עפ"י שופטים ד-ה

‫ דין, אלישבע
מסורות הזיהוי של בעלי חיים ממחלקת היונקים במקרא

אוצרים: יובל כספי ונמרוד רשף
אשת חיל : גיבורות-על בקומיקס ישראלי

אילון, אברהם
משברי ים : הזירה בימית במלחמת ששת הימים

‫ אילון, אברהם
סופת אש במדבר : המערכה בזירה המצרית במלחמת ששת הימים

אילון, אברהם
לכבוש את ההר : המערה בזירה הירדנית במלחמת ששת הימים

ערוך, מסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל ; ההדיר: הרב יואל קטן.
סידור רנת ישראל : נוסח ספרד

‫ ליבס, יהודה
לצבי ולגאון : משבתי צבי ועד הגאון מווילנה : קובץ מחקרים

רבי קלונימוס קלמיש שפירא ; ... מאת דניאל רייזר
דרשות משנות הזעם : דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש-תש"ב

יעקבזן, לאה
מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא

ע"י... שגיב בן... אבנר מחפוד ; לעורך הסידור: הרה"ג דוד צדוק
סידור הרמב"ם : כולל נוסח התפילה והברכות לכל השנה והמועדים

לרבינו יצחק אברבנאל ; מאת מיכאל זאב. ‬
פירוש הכתובים : ... דניאל : והוא ספר מעייני הישועה, חלק ראשון מתוך מגדול ישועות

‫ ויס, יוסף שלמה
אוצר פרקי אבות : ביבליוגרפיה של פרושים למסכת אבות שנדפסו משנת רמ"ה (1485) עד שנת תשע"ה (2015)

edited by Carey Walsh and Mark W. Elliott
Biblical theology : past, present, and future

Attar, Hayyim ben Moses
Or hachaim : the Torah with Or Hachaim’s commentary

edited by Eli Lederhendler ; guest symposium editor Gabriel N. Finder
Club of their own : Jewish humorists and the contemporary world

Petrovich, Douglas
The world’s oldest alphabet : Hebrew as the language of the Proto-consonantal script

Tappy, Ron E
The archaeology of the Ostraca House at Israelite Samaria : epigraphic discoveries in complicated contexts

 

יולי

‫ משה בן מימון
משנה תורה : הוא היד החזקה

ארנון, נעם
המערה : תגליות ומחקרים במערת המכפלה : חלק ראשון: מחקרים ותגליות במערת המכפלה; חלק שני: פותחי השערים : אלף שנות כניסת יהודים למערת המכפלה

עורכים: צבי מרק, רועי הורן.
רבי לוי יצחק מברדיטשב : היסטוריה, הגות, ספרות וניגון...

אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמן
סביבון סובב עולם : אוסף רחל ברלב

‫ שורץ, דב בן צבי יונה
דילוג אל האור : מושגי יסוד בהגות חב"ד

‫ גרן, דותן
ובא לציון גואל : המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות’מאנית (1918-1840)

עורכים: חנוך דגן, בנימין פורת
מבקשי צדק : בין חברה לכלכלה במקורות היהודיים

‫ אילון, אברהם
להסיר את האיום : המערכה בזירה הסורית במלחמת ששת הימים

גולן, ארנון
המערכה על יפו בתש"ח

בהגהתם... של: הרה"ג פנחס קורח, הרה"ג מרדכי רמתי ואדם בן נון.
תיקון קוראים עמודי שמואל

בעריכת הרב נהוראי יוסף אוחנה ‬
שאלות ותשובות ר"י מיגאש

עורכים: ש"ש גולדשמידט, בועז מרדכי ויואל קטן. ‬
שו"ת מהרי"א : הנקרא גם כן תשובות יהודה יעלה : חלק יורה דעה

‫ שילת, יצחק
על האחרונים : ספר עזר לתולדות האחרונים וחיבוריהם ההלכתיים

אוצרת: אורה פיקל-צברי
בלוז לכחולי המדים

עמר, זהר
החילוקים בין בני תימן לבין בני הצפון : אסופת מנהגי "זרם הבלדי" לגוניו

יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן
‫ מגילת איכה : פירוש ישראלי חדש : המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו

שחיבר... דון יצחק אברבנאל ; ... ומבוא, מאת אורן גולן ; ובצירוף פתיחה ומפתחות, מאת הרב משה צוריאל. ‬
מעייני הישועה

‫ אופנהימר, אהרן
על נהרות בבל : סוגיות בתולדות בבל התלמודית

חזן, ישראל
פירוש מזמורי תהלים

‫ אהרן זליג
‫ חיבור עמודי שבע : פרק בתולדות הביקורת הטקסטואלית למהדורה הראשונה של ספר הזוהר, קרימונא שי"ח

‫ שילת, יצחק
על הראשונים : ספר עזר לתולדות הראשונים וחיבוריהם ההלכתיים

‫ ראי, ביטי ‬
אהבת השכינה : מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר

‫ לישע, ירון ‬
העברית שבהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון 263

‫ הילביץ, עדנה ‬
‫ נשים מצילות חיים במקרא : רטוריקה של שינוי מציאות

אשל, נורית ‬
היחס לישו במרקוס וב-Q

ליכטנשטין, מאיר ‬
לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז"ל

‫ שמש, אברהם אופיר ‬
ריח גן עדן : ריחות, בשמים וקטורת במסורת היהודית

פינר, שמואל ‬
עת חדשה : יהודים באירופה במאה השמונה עשרה

Unger, Olga
Michael Kara’s sculpture and the transformation of East-Central European Jewry in the first half of the twentieth century

general editor, Susan J. Vincent
TA cultural history of dress and fashion

 

אוגוסט

זנבר, אביתר ‬
הפרובינקיות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל בתקופת בית-שני, המשנה והתלמוד : היבטים היסטוריים, גיאוגרפיים ותרבותיים

ישראלי, עדו ‬
פעילותם הצבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-1885)

בעריכת זאב ח. ארליך (ז’אבו) ‬
סיפור דרך : המדריך ללימוד ניווט ומיומנויות שטח

יעקבס, יהונתן ‬
בכור שורו הדר לו : ר’ יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש

גורדין, הראל ‬
הרב משה פינשטין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה

בלאו, יהושע ‬
הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי : טקסטים משלהי האלף הראשון

אלדר, מולי ‬
הסחר הימי של צור בתקופת הברזל והשפעתו על כלכלות ישראל, יהודה ופלשת

בניטה, מרדכי ‬
‫ ירושלים של זהב

זלקין, מרדכי ‬
מרא דאתרא? : רב וקהילה בתחום המושב

בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ ‬
המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות

דודסון, איל ‬
הרובע היהודי וכל נתיבותיו : שלושה עשר סיורי עומק בעקבות החיים היהודיים בירושלים שבין החומות

בר לב, רון, ‬
אמונה רדיקלית : אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב

עורכים: יחיאל זלינגר, נדב פרנקל ‬
מחקרי ארץ יהודה : אסופת מאמרים לזכרו של דוד עמית

שטרוק, הרמן ‬
הרמן שטרוק 1944-1876 : אוסף מוזיאון הרמן שטרוק

אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן ‬
ערוך לנר : על מסכת מכות

עריכה: גילה בלס ‬
קניספל : רטרוספקטיבה 2015-1950 / גרשון קניספל

חיים בן יצחק, מוולוז’ין ‬‬
ארחות חיים כתר ראש

בלאו, יהושע ‬
בלשנות ערבית

פרידלנדר, יהודה‬
בכבשונו של פולמוס : פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע-עשרה

editor-in-chief, Moshe Wisnefsky
Chumash : the Torah with Rashi, Targum Onkelos, Haftarot and an interpolated translation and commentary based on the works of The Lubavitcher Rebbe Menachem M. Schneerson

compiled by rabbi Yosef B. Marcus
Tehillim : Book of Psalms with commentary from the Talmud, Midrash, Kabbalah, classic commentators, and the Chasidic masters

Otto Freundlich, Len Lye, Lygia Clark, Blinky Palermo
The shadow of color

Talmud. Minor tractates. Avot de-Rabbi Nathan
Avos DeRabbi Nassan : the ancient Baraisa that illuminates the teachings of Pirkei Avos.

edited by Christine Hayes
Cambridge companion to Judaism and law

 

ספטמבר

עמר, זהר‬
החן שבאבן : אבני החושן ואבנים טובות בעולם הקדום

הרטמן, יהודה‬
יחסה של האורתודוקסיה היהודית בהונגריה למדינה ולאנטישמיות בשנים 1944-1867

טרשנסקי, משה ‬
פועלו הציבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות חיבורו שו"ת ממעמקים לגיבוש נרטיב היסטוריוגראפי-דתי לתולדות השואה

עורכים יהודה ליבס, יונתן בן-הראש ומלילה הלנר-אשד‬
הסיפור הזוהרי

בראון, בנימין‬
מדריך לחברה החרדית : אמונות וזרמים

גל-אור, ערן‬
לכל אחד ירושלים : 50 מסלולי סיור בירושלים

מאת דרור פיקסלר‬
מסכת גטין : עם פירוש רבי משה בן מימון : נוסח המשנה כפי שהעתיקו הרמב"ם, המקור הערבי של הפירוש, תרגום עברי המבוסס על תרגומו של הרב יוסף קאפח עם תיקונים, הערות נוסח, מראי מקומות, פירוש מקיף הכולל הקבלות לכל כתבי הרמב"ם ומחקר שיטתי על דרך הרמב"ם בפירושו למשנה

פורמן-נעמן, יעל‬
קיסריה העתיקה : שימור אתר מורשת ופיתוחו

קישון, אפרים‬
סליחה שנצחנו!

אילן, טל‬
בין יוספוס לחז"ל

טרם, שולמית ויקי‬
ירושלים ויהודה במאה הראשונה ותחילת המאה השנייה לסה"נ : רצף ותמורה בתרבות הקראמית

‫ אשר בן יחיאל ‬
תוספות הרא"ש : על מסכת פסחים / לרבינו אשר ב"ר יחיאל ; יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד גינצבורג, בצירוף מקורות וביאורים, מבוא ומפתחות ונספחים, מאת אברהם בן מוהר"ר זבולון שושנה.

‫ עריכה: משה גרוס ‬
אני קהלת : מקהלת קולות בדמות אחת / יואל בן-נון, יעקב מדן

‫ סימון, יוחנן ‬
מכתבים מצירים של יוחנן סימון

זיו, יוסי ‬
חג ומועד בביתא ישראל

עורכים: חנה עמית ויגאל צלמונה‬
עד כאן ומכאן : היצירה הישראלית במאה ה-21

סימור, דיויד‬
לוכד ההיסטוריה

Frumin, Suembikya
Invasion biology analysis in archaeobotany : Philistines culture at Tell es-Safi

edited by Geza Xeravits, Jozsef Zsengeller, and Ibolya Balla
Various aspects of worship in Deuterocanonical and cognate literature

edited by Yosef Kaplan, Dan Michman
The Religious cultures of Dutch Jewry

Schlegel, William
Satellite Bible atlas : historical geography of the Bible

Tefillot. Hagadah. English. 2016
Passover Haggada / with commentary by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz

 

אוקטובר

שטיגמן, יצחק ‬
משממה למושבה פורחת : רעננה - דגם להתיישבות פרטית בארץ-ישראל, 1981-1922

סובול, נטע‬
הפרת התורה ותיקון הא-ל : תיקוני האדרא רבא שבזוהר ויחודם בקבלת ספרד במאה הי"ג

בר-עם, מיכה ‬
1967 : מיכה בר-עם, יומן עבודה

עורך ראשי: הרב שמעיה יצחק הלוי ‬
ספר הביאור : כתאב אלביאן על אסתר, רות ואיכה : והוא פירוש בדרך הפשט והדקדוק, בלול בתורת גדולי הגאונים והמדקדקים...

פוקס, עזיאל‬
תלמודם של גאונים : יחסם של גאוני בבל לנוסח התלמוד הבבלי

אנדראינה קונטסה ‬
החצר היהודית של ונציה : מורשת יהודי ונציה 500 שנה לאחר הקמת הגטו הראשון

קניספל, גרשון‬
דפוסי יצירה : גרשון קניספל : עבודות על נייר

[טקסט]: מרתה סילבסטרובה‬
אות מאיראן : כרזות איראניות עכשוויות, מאוסף הגלריה המוראבית, ברנו, צ’כיה

מהדורת שוטנשטין‬
חמשה חומשי תורה : עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, בעל הטורים, עיקר שפתי חכמים, וגם פירוש מלוקט ממקורות חז"ל והמפרשים, ראשונים ואחרונים, הפטרות וחמש מגילות.

עורך: חיים מאור‬
צאינה וראינה : אמניות ישראליות מתבוננות בזהותן הדתית והמגדרית

גלילי, דרור‬
בארץ אהבתו : דרור גלילי - צילומים

הלנר-אשד, מלילה‬
מבקשי הפנים : מסודות האדרא רבא שבספר הזוהר...

קדרי, תמר
מנחה ליהודה : יהודה תיאודור ועריכתם של מדרשי האגדה הארץ-ישראליים

ליכטנשטין, יחזקאל
ואמונתך בלילות : סוגיות מימי השואה בראי ההלכה

יואב ברזלי‬
פירוש ’מדרש חכמים’ על התורה : שמות, במדבר, דברים

שמואל בן נסים, מסנות‬
מדרש וביאור איוב (מעין גנים), דניאל עזרא (נחמיה) ודברי הימים (מכתב יד) / לחד מקמאי מרבותינו הראשונים, רבינו שמואל מסנות ; עם מבוא, הערות ותיקונים.

אקרמן, אדם‬
ירושלים המסתורית : 99 אתרים חבויים

שגיא, אברהם שויצר
העת הזאת : הגות יהודית במבחן ההווה

וגנר, יגאל‬
הרצל : מאבקיו מבית ומחוץ

ששון, אברהם‬
דלתות נפתחות - קירות מספרים : דמויות ואתרים בעכו

עורכות: סיון רג’ואן שטאנג, נועה חזן
תרבות חזותית בישראל

אברמוביץ, שלמה‬
"ישיבות נקים בכל מקום" : תהליכים ותמורות בציונות הדתית לאור הקמת ישיבות ההסדר 1953-1985

edited by Haim Gitler and Gil Gambash
Faces of power : Roman gold coins from the Victor A. Adda collection

Beider, Alexander
A dictionary of Jewish surnames from Maghreb, Gibraltar, and Malta

Leonard, Albert
Kataret es-Samra, Jordan : the 1985 excavation and survey

edited by Angelika Berlejung, Aren M. Maeir and Andreas Schule
Wandering Arameans : Arameans outside Syria : textual and archaeological perspectives

 

נובמבר

אבן עזרא, אברהם בן מאיר, מחבר‬
חמישה קדמוני מפרשי ר’ אברהם אבן עזרא : הביאורים הראשונים על פירוש התורה לראב"ע

דין, אלישבע‬
החי במקרא : מסורות הזיהוי של בעלי החיים במקרא : יונקים

שפיצר, שלמה יהודה‬
קהילות אוסטריה

עורך דב שוורץ‬
ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה

גפני, ראובן,‬
תחת כיפת הלאום : בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט

בעריכת יובל דרור‬
קבוץ ויהדות

עדי אמסטרדם‬
הפרוטוקולים של זקני ציון : נוסח עברי מואר ומבואר ללימוד ולמחקר על פי המהדורה שפורסמה בהוצאת Beckwith Company, ניו יורק 1920

קאופמן, מיכאל פ‬
5 / סיפור חדקונית הדקל

הכהן, אליהו‬
אהבת ציון : מכמנים בידיעת הארץ

שמיר, גבריאל‬
ארץ נהדרת! : כרזות בעיצוב האחים שמיר, 1970-1936

גולן, נעמה‬
סיפורי דניאל : ניתוח ספרותי של דניאל א-ו

מרילי, עדי‬
גוף, לשון ומגדר במקרא : הבניית חוויות הגופים את העברית המקראית ועיצובן את המגדר במקרא : דיון סמנטי מגדרי בשמות אברי הגוף ’עין’, ’יד’, ’פה’

המשנה : לפי כתב יד קאופמן
על הכנתה שקד אורי הולצמן

אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה ‬
תורת הגר"א : שני חלקים : חלק ראשון: חידושים, ביאורים / של... מרנא רבי אליהו מווילנא ; ומאמרים על תורתו והנהגותיו ; חלק שני: סקירה מלאה על כל כתבי הגר"א, בין בדפוס בין בכתבי יד, כולל כל הנכתב בעצם ידו הקדושה, ממני דוד בן... הגר"ש קמנצקי. ‬

גרוסמן, יונתן‬
בראשית : סיפורן של התחלות

יפת, שרה
’בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כחלמים’ : מחקרים בתקופת שיבת ציון : תולדותיה, ספרותה, לשונה, השקפותיה ועולמה הדתי

אוסישקין, דוד
מגידו בתקופת המקרא : עיר ואם בכנען ובישראל

Moster, David Z
The Tribe of Manasseh and the Jordan River : geography, society, history and biblical memory

Stern, Miriam
Miriam Stern

Ben-David, Lenny
American interests in the Holy Land revealed in early photographs from 1840 to 1940

Goran Eidevall
Amos : a new translation with introduction and commentary

 

דצמבר

שטינברג, אברהם בן משה
הרפואה כהלכה : הלכות חולה, רופא ורפואה, מטרם יצירת האדם ועד אחרי מותו : בתוספת הבהרות, הערות והארות...

משה בן מימון
משנה תורה / לרבי משה בן מימון ; שולחן מלכים : מהדורה מדויקת ומבוארת, עם פסקי הלכה, פרטי דינים ומנהגים והרחבות בענייני הלכה ובנושאים...

עורכים: ירון בלסלב, יוסי כץ ויצחק שנל
מרחבים בשינוי : תמורות גיאוגרפיות בארץ ישראל וסביבתה : מוקדש לגדעון ביגר

עורך: דוד לביא
תפילות אהבה : תפילות לזיווג, אהבה וחיי משפחה מאושרים

ירחמיאל ברודי, כרמיאל כהן, יהודה צבי שטמפפר
אוצר הגאונים החדש : מסכת בבא בתרא : מקורות מדפוסים ומכתבי יד, ערוכים לפי סדר התלמוד, בליווי הערות ומפתחות

ישראלי, עדו
פעילותם הצבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-1885)

משל, רפאל
רפי משל : 60 שנות יצירה

.. הוגהו... על ידי ד’ [=דניאל] גולדשמידט, א"מ [=אברהם מאיר] הברמן, מ’ [=מאיר] מדן...
תורה, נביאים, כתובים

בן-נון, אדם
כתבי היד התימניים של התורה והמסורת המשתקפת מהם בהשוואה למסורת הכתיב הניקוד והטעמים שבכתר בן-אשר ול"חלק הדקדוק" של מהרי"ץ

חבשוש, שרה
השפעת האר"י על הקדיש במנהג הספרדי

שטימן, ויקטוריה
זהות, הזדהות והשתלבות תרבותית בקרב צעירים מהגרים מברית המועצות לשעבר אשר היגרו בין השנים 1998-1989 : השוואה בין ישראל לצפון אמריקה

יהב, דן
תל-אביב טרם הקמתה : 1909-1800

מנדל, סעדיה
מחשבות על שימור / איורים ושרטוטים: סעדיה מנדל

ישראלי, שאול
פרקי תורה ומדינה : עיונים במשנתו של הרב שאול ישראלי, ובכללם: הקדמות, ביאורים ואחרית דבר

מלון, ראובן
פיסול חוצות בירושלים

גריצר, אברהם
ירושלים בצילומי אוויר

גברא, משה בן חיים
תולדות עם ישראל בגולת תימן : מראשית ההתיישבות בתימן בזמן בית ראשון, ועד היום

יוזגוף-אורבך, ניקולא
התנועה הרפורמית בישראל

באוארנפינד, גוסטב,
ירושלים וארץ ישראל בציוריו של גוסטב באוארנפינד 1848-1904, גדול צירי ארץ ישראל במאה התשע-עשרה ‬

גריצר, אברהם
ארץ ישראל בצילומי אוויר

edited by Ilan Greenfield
My Jerusalem : the eternal city

Ciuciu, Anca
Tales and traces of Sephardic Bucharest