השקת חוברת י"ב של כתב העת מסכת

05/02/2017 - 17:00 - 19:00
הרשמה לכנס: