יום עיון: "רבי ישראל נג׳ארה"

07/03/2017 - 15:00 - 20:30
הרשמה לכנס: