מבצלאל הישן ועד מוזיאון ישראל המחודש

03/05/2017 - 16:00