פרטי וקולקטיבי: ייצוגי זיכרון ביצירתו של גרי גולדשטיין

17/05/2017 - 16:00