הכנס הבין-אוניברסיטאי הראשון לתלמידי מחקר בספרות התלמוד וההלכה

27/03/2017 - 13:00 - 19:30