גבולות אושוויץ - נזקי חובת הזיכרון

27/03/2017 - 19:00 - 21:30
הרשמה לכנס: